Par darba samaksas pārmaiņām 2012.gada 1.ceturksnī

01.06.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka darba samaksa, turpinot iepriekšējā gada tendenci, arī šā gada sākumā ir augusi, taču tās pieauguma temps, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir krities (2011.gadā darba samaksa vidēji pieauga par 4,4%).
2012.gada 1.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 467 lati, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, tā pieauga par 3,7% jeb par 17 latiem. Sabiedriskajā sektorā gada laikā mēneša vidējā bruto darba samaksa palielinājās par 3,1% (no 474 līdz 488 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – par 1,9% (no 441 līdz 449 latiem), bet privātajā sektorā pieaugums bija straujāks – 4,2% (no 435 līdz 453 latiem).
Salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, šā gada 1.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī samazinājās par 9 latiem jeb 1,8%. Sabiedriskajā sektorā samazinājums bija 3,6% (no 507 līdz 488 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – 3,0% (no 463 līdz 449 latiem), bet privātajā – 0,8% (no 457 līdz 453 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar pērna gada atbilstošo periodu, visstraujāk mēneša vidējā bruto darba samaksa kāpusi tādās nozarēs kā finanšu un apdrošināšanas darbība – par 7,6%, transports un uzglabāšana – par 6,3%, tirdzniecība – par 5,5%, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi – par 5,2% un informācijas un komunikācijas pakalpojumi – par 4,9%.
Finanšu un apdrošināšanas nozarē pieaugumu ievērojami ietekmēja neregulāro izmaksu kāpums, kamēr regulārā darba samaksa šajā periodā pieauga par 4,7%. Arī izmitināšanas un ēdināšanas nozarē regulārā darba samaksa palielinājās lēnāk – par 4,1%, bet informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē tā samazinājās par 2,1%.
Apstrādes rūpniecībā gada laikā mēneša bruto darba samaksa augusi par 4,4%, būvniecībā - par 4,0%.
Savukārt darba samaksas samazinājums šai periodā vērojams nekustamo īpašumu nozarē – par 2,3%, kā arī izglītībā – par 0,4%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)

 

2011

I cet.

2011

II cet.

2011

III cet.

2011

IV cet.

2012

I cet.

Pārmaiņas, %

2012

I cet. pret 2011

I cet.

2012

I cet. pret 2011

IV cet.

Pavisam

450

463

467

475

467

3.7

-1.8

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

423

438

462

470

429

1.4

-8.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

510

523

504

537

518

1.5

-3.6

Apstrādes rūpniecība

409

422

432

440

427

4.4

-3.1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

622

672

741

642

627

0.8

-2.3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

456

491

479

498

474

3.8

-5.0

Būvniecība

420

428

446

449

436

4.0

-2.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

379

390

394

401

400

5.5

-0.2

Transports un uzglabāšana

481

509

501

524

511

6.3

-2.6

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

296

299

307

298

312

5.2

4.6

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

768

758

787

804

805

4.9

0.1

Finanšu un apdrošināšanas darbības

953

964

960

989

1025

7.6

3.6

Operācijas ar nekustamo īpašumu

397

397

400

404

388

-2.3

-3.8

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

576

599

593

594

600

4.1

1.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

418

425

432

441

422

1.0

-4.3

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

530

539

544

573

548

3.3

-4.5

Izglītība

394

410

399

400

393

-0.4

-1.6

Veselība un sociālā aprūpe

421

447

442

448

433

2.7

-3.4

Māksla, izklaide un atpūta

377

397

386

392

384

1.9

-1.9

Citi pakalpojumi

376

372

386

399

393

4.7

-1.5

2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, Baltijas valstīs darba samaksa visstraujāk augusi Igaunijā – par 6,9% (no 792 līdz 847 eiro), Latvijā pieaugums bija par 3,7% (no 640 līdz 664 eiro), Lietuvā – par 3,2% (no 600 līdz 619 eiro).
Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, kur darbaspēka nodokļi ir zemāki, šā gada 1.ceturksnī Latvijā neto darba samaksas attiecība pret bruto samaksu bija viszemākā – 71% (neto samaksa - 473 eiro). Igaunijā šis rādītājs bija visaugstākais – 80% (677 eiro), Lietuvā – 78% (481 eiro).
Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.
___________________
Paskaidrojumi.

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.
Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.
Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.
Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.
 
 
Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917