Par darba samaksas pārmaiņām 2011.gadā un 2011.gada 4.ceturksnī

02.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2011.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 464 lati un, salīdzinot ar 2010.gadu, tā palielinājās par 19 latiem jeb 4,4%. Sabiedriskajā sektorā pieaugums bija 4,7% (no 470 līdz 493 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – 4,9% (no 433 līdz 454 latiem), privātajā sektorā – 4,6% (no 427 līdz 447 latiem).

Vidējā mēneša neto darba samaksa pieauga par 4,5% (no 316 līdz 330 latiem). Reālais neto darba samaksas pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 4,4% gada laikā, bija 0,1%.

2011.gada 4.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 475 lati, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, tā pieauga par 4,5% (no 455 līdz 475 latiem). Sabiedriskajā sektorā gada laikā mēneša vidējā bruto darba samaksa augusi par 4,0% (no 487 līdz 507 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – par 3,4% (no 448 līdz 463 latiem), privātajā – par 5,4% (no 433 līdz 457 latiem).

Salīdzinot ar šā gada 3.ceturksni, 4.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī palielinājās par astoņiem latiem jeb 1,8%. Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā pieauga par 2,8% (no 493 līdz 507 latiem), bet privātajā – par 1,1% (no 452 līdz 457 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2010

2010

VI cet.

2011

2011

I cet.

2011

II cet.

2011

III cet.

2011

IV cet.

Pārmaiņas, %

2011

pret 2010

 

2011

IV cet. pret 2010

IV cet.

2011

IV cet. pret 2011

III cet.

Pavisam

445

455

464

450

463*

467

475

4.4

4.5

1.8

Privātajā sektorā

427

433

447

435

443

452

457

4.6

5.4

1.1

Sabiedriskajā sektorā

470

487

493

474

497

493

507

4.7

4.0

2.8

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

433

448

454

441

458

454

463

4.9

3.4

2.0

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, darba samaksa palielinājās visās tautsaimniecības nozarēs. Visstraujāk mēneša vidējā bruto darba kāpusi citu pakalpojumu nozarē – par 8,8% (šeit ietilpst frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi; sabiedrisko un citu organizāciju darbība; fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts; mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana; apbedīšanas un citi pakalpojumi), nekustamo īpašumu nozarē – par 8,5%, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē – par 8,2%, valsts pārvaldē – par 6,8%, ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē – par 6,3% un tirdzniecībā – par 6,1%.

Apstrādes rūpniecībā gada laikā mēneša bruto darba samaksa augusi par 5,0%, būvniecībā - par 4,7%.

Vismazākais pieaugums novērots transporta un uzglabāšanas nozarē – par 1,0%, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 1,6%, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,9%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)

 

2010

2010

VI cet.

2011

2011

I cet.*

2011

II cet.*

2011

III cet.*

2011

IV cet.

Pārmaiņas, %

2011

pret 2010

 

2011

IV cet. pret 2010

IV cet.

2011

IV cet. pret 2011

III cet.

Pavisam

445

455

464

450

463

467

475

4.4

4.5

1.8

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

415

438

449

423

438

462

470

8.2

7.3

1.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

509

522

518

510

523

504

537

1.9

2.8

6.5

Apstrādes rūpniecība

406

415

426

409

422

432

440

5.0

6.0

1.9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

647

643

668

622

672

741

642

3.2

-0.3

-13.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

453

476

481

456

491

479

498

6.3

4.7

4.1

Būvniecība

418

422

437

420

428

446

449

4.7

6.5

0.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

368

374

391

379

390

394

401

6.1

7.1

1.7

Transports un uzglabāšana

499

504

504

481

509

501

524

1.0

4.1

4.7

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

285

287

300

296

299

307

298

5.4

4.0

-2.8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

760

803

779

768

758

787

804

2.6

0.1

2.1

Finanšu un apdrošināšanas darbības

929

920

966

953

964

960

989

4.0

7.6

3.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu

368

372

399

397

397

400

404

8.5

8.5

1.0

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

582

606

591

576

599

593

594

1.6

-2.1

0.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

420

441

429

418

425

432

441

2.1

0.0

2.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

512

522

547

530

539

544

573

6.8

9.8

5.4

Izglītība

391

409

401

394

410

399

400

2.5

-2.2

0.1

Veselība un sociālā aprūpe

420

437

440

421

447

442

448

4.7

2.5

1.4

Māksla, izklaide un atpūta

369

373

388

377

397

386

392

5.2

5.0

1.6

Citi pakalpojumi

353

356

383

376

372

386

399

8.8

12.1

3.3

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada atbilstošo periodu, Baltijas valstīs darba samaksa visstraujāk augusi Igaunijā – par 6,3% (no 814 līdz 865 eiro). Latvijā pieaugums bija 4,5% (no 647 līdz 676 eiro), bet Lietuvā tas bija vismazākais - 2,5% (no 614 līdz 630 eiro).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Baltijas valstīs (procentos)

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917


Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas procentos aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

* Dati precizēti.