Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām Latvijā 2012.gada 4.ceturksnī

15.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 14.8%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieauga par 14.7%, inženierbūvju būvniecība – par 16.2%.

Būvniecības apjoma pieaugumu aizvadītajā gadā sekmēja Eiropas fondu līdzekļu apguve gan ielu un ceļu būvniecībā un uzturēšanā  (26% no kopējā būvniecības apjoma) – pieaugums par 25.9%, gan maģistrālo cauruļvadu, komunikāciju līniju un spēka līniju izbūvē – pieaugums par 12.9% (5% no kopējā apjoma).  Vērā ņemams ieguldījums būvniecības apjoma palielināšanā 2012.gadā bija arī ēku būvniecības (42% no kopējā apjoma) pieaugumam, palielinoties gan dzīvojamo ēku, gan administratīvo ēku būvniecībai attiecīgi par 17.9% un 24.8%.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2005 = 100)

2012.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 3.ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājies par 3.8%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieaudzis – par 4.7%, inženierbūvju – par 3.2%.

2012.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 9.3%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 9.7%, inženierbūvju - par 8.9%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu apjoma pieaugums, salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu, bija ostu, kā arī dzīvojamo māju būvniecībā - attiecīgi par 103.7% un 31.6%. Savukārt būvniecības apjoms samazinājās tiltu un tuneļu, kā arī administratīvo ēku būvniecībā – attiecīgi par 27.6% un 24.7%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2012.gadā, salīdzinot ar 2011. gadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2012.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar

2012.gadā

2012. gada 4.cet.

2012.gada 3.cet.,%
(salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2011.gada 4.cet.,%
(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

1064.9

349.6

14.8

3.8

9.3

  no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

80.8

30.9

17.9

17.4

31.6

Administratīvās ēkas

30.3

7.7

24.8

-7.6

-24.7

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

72.2

25.9

-2.7

11.0

7.9

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

51.9

15.6

4.0

-2.1

-4.2

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

32.6

9.7

13.5

12.0

31.4

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

273.4

82.1

25.9

2.2

3.9

Tilti un tuneļi

28.2

9.0

-42.9

29.0

-27.6

Ostas un dambji

42.8

20.1

60.4

64.7

 2.0 reizes

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

52.4

18.1

12.9

-6.2

-0.7

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

87.1

32.1

-17.9

28.5

-8.9

2012.gadā izsniegtas 2072 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 451.5 tūkst.m²  (2011.gadā – attiecīgi 1849 un  423.8 tūkst.m2), savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu par kopējo platību 696.3 tūkst.m2 būvniecībai izsniedza 441 būvatļauju  (2011.gadā– attiecīgi 439 būvatļaujas un  834.8 tūkst.m2 ).       

2012.gada 4.ceturksnī būvvaldes izsniedza 535 būvatļaujas viena dzīvokļa māju par kopējo platību 130.0 tūkst.m² būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai  (2011.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 396 un  84.9 tūkst.m2), savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu par kopējo platību 215.4 tūkst.m2 būvniecībai izsniedza 110 būvatļaujas  (2011.gada 4.ceturksnī – attiecīgi  199.5 tūkst.m2 un 132 būvatļaujas).     

2012.gadā jaunu viena dzīvokļa māju par kopējo platību 293.8 tūkst.m2 būvniecībai izsniedza 1317 būvatļaujas (2012.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 85.0 tūkst.m2 un 354 būvatļaujas), 246 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai  par kopējo platību 256.8 tūkst.m2 (2012.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 62 un 72.9 tūkst.m2 ).

 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datu bāzē CSP mājas lapā Būvniecība

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
ArvīdsUibo