Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2012. gada 3.ceturksnī

15.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada 3.ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 354.5 milj. latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2005 = 100)

2012.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 2.ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0.8%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieaudzis – par 0.1%, inženierbūvju samazinājies– par 0.8%.

2012.gada 3.ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada 3.ceturksni būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8.3%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 6.2%, inženierbūvju - par 9.6%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu apjoma pieaugums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija administratīvo ēku, kā arī ielu un ceļu būvniecībā - attiecīgi par 60.9% un 21.8%. Savukārt būvniecības apjoms samazinājās tiltu un tuneļu, kā arī vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – attiecīgi par 57.1% un 38.1%.

2012. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2011. gada deviņiem mēnešiem, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 17.8%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieauga par 14.3%, inženierbūvju būvniecība – par 19.4%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2012.gada deviņos mēnešos salīdzinot ar 2011. gada

deviņiem mēnešiem,% (salīdznāmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2012.gada 3.ceturksnī salīdzinot ar

2012.gada

deviņos mēnešos

2012. gada

3.cet.

2012.gada 2.cet.,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2011.gada 3.cet.,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

715.3

354.5

17.8

-0.8

8.3

  no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

49.0

23.0

10.9

-7.8

4.4

Administratīvās ēkas

22.8

 8.6

60.7

20.8

60.

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

46.0

18.6

-8.7

-10.3

-27.5

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

36.5

20.8

7.1

-0.4

5.3

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

23.1

10.0

6.6

4.7

-8.5

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

192.3

116.2

38.4

-10.9

21.8

Tilti un tuneļi

19.2

   5.8

-48.1

-32.5

-57.1

Ostas un dambji

    23.0

 11.0

35.4

-12.2

-4.8

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

34.5

19.8

21.8

-11.3

-3.8

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

55.3

23.8

-22.3

6.6

-38.1

2012.gada 3.ceturksnī būvvaldes izsniedza 333 būvatļaujas jaunu viena dzīvokļa māju ar kopējo platību 76.4 tūkst.m² būvniecībai (2011.gada 3.ceturksnī – attiecīgi 382 un  82.9 tūkst.m2), savukārt jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu ar kopējo platību 54.5 tūkst.m2 būvniecībai izsniedza 58 būvatļaujas (2011.gada 3.ceturksnī –   94.6 tūkst.m2 un 51 būvatļauja).

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datu bāzē CSP mājaslapā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo