Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2012. gada 2.ceturksnī

15.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada 2.ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 230.8 milj. latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2005 = 100)

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 1.ceturksni,  būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3.9%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms – par 2.6%, inženierbūvju – par 4.1%.

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 23.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 15.8%, inženierbūvju - par 29.2%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu apjoma pieaugums, salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu, bija maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikāciju līniju, kā arī ielu un ceļu būvniecībā - attiecīgi par 107.3% un 48.4%. Savukārt būvniecības apjoms samazinājās tiltu un tuneļu, kā arī rūpniecības ražošanas ēku  un noliktavu būvniecībā – attiecīgi par 24.0% un 11.1%.

2012. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2011. gada 1.pusgadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 25.4%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieauga par 16.7%, inženierbūvju būvniecība – par 28.4%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2012.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2011. gada

1.pusgadu,

%

(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

 

2012.gada 2.ceturksnī salīdzinot ar

2012.gada

1.pusgadā

2012. gada

2.cet.

2012.gada 1.cet.,

%

(salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2011.gada 2.cet.,

%

(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

354.5

230.8

25.4

3.9

23.5

  no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

26.9

18.4

18.4

38.1

45.8

Administratīvās ēkas

13.9

6.7

56.0

7.1

5.6

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

25.6

14.5

-0.2

-5.8

-11.1

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

15.3

9.1

4.6

3.1

7.0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

13.2

6.2

21.5

-25.3

1.4

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

75.8

60.0

50.8

-8.3

48.4

Tilti un tuneļi

13.4

8.8

-43.0

19.9

-24.0

Ostas un dambji

     11,9

7.9

105.8

-19.8

69.7

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

14.7

10.2

65.9

9.1

107.3

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

31.5

20.5

-1.1

-14.2

-5.7

2012.gada 2.ceturksnī būvvaldes kopumā valstī izsniedza 681 būvatļauju viena dzīvokļa māju ar kopējo platību 134.6 tūkst.m² būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai  (2011.gada 2.ceturksnī – attiecīgi 548 un  119.2 tūkst.m2), savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu ar kopējo platību 169.4 tūkst.m2 - 142 būvatļaujas  (2011.gada 2.ceturksnī – attiecīgi 91 būvatļauja un 189.3 tūkst.m2).      

Jaunu viena dzīvokļa māju ar kopējo platību 93.1 tūkst.m2 būvniecībai izsniedza 445 būvatļaujas  un 77 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu  ar kopējo platību 88.1 tūkst.m2 būvniecībai.

 

Plašāku informāciju par   būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datu bāzē CSP mājas lapā Būvniecība

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo