Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2012. gada 1.ceturksnī

15.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada 1.ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 123.6 milj. latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 0.4%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms sarucis par 2.8%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms pieaudzis par 0.2%.

2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieaudzis par 28.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms palielinājies par 26.2%, inženierbūvju - par 30.6%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu pieaugums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija administratīvo ēku, kā arī ielu un ceļu būvniecībā - attiecīgi par 194.6% un 109.4%. Savukārt būvniecības apjomi sarukuši tiltu un tuneļu, dzīvojamo māju būvniecībā – attiecīgi par 60.8% un 18.5%.
 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas 

 

Pavisam

(faktiskajās cenās,

milj. latu)

2012.gada 1.ceturksnis % pret

2011.gada 4.ceturksni (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2011.gada 1.ceturksni (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

123.6

-0.4

28.5

     no tā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

8.4

 -16.7

-18.5

Administratīvās ēkas

7.2

39.9

194.6

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

5.7

36.2

114.9

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

11.1

-1.5

21.2

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

6.2

-4.0

3.0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

7.0

  48.9

49.5

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

15.7

-4.8

109.4

Tilti un tuneļi

4.6

-34.2

-60.8

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

4.5

3.3

21.7

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

11.0

-27.2

0.7

2012.gada 1.ceturksnī izsniegtas 304 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 66.7 tūkst.m² (2011.gada 1.ceturksnī – attiecīgi 279 un 64.0 tūkst.m²). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 80 būvatļaujas ar kopējo platību 93.2 tūkst.m2 (2011.gada 1.ceturksnī - attiecīgi 107 būvatļaujas un 246.4 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2012.gada 1.ceturksnī izsniegta 185 būvatļauja ar kopējo platību 39.1 tūkst,m2 (2011.gada 1.ceturksnī – attiecīgi 161 un 39.0 tūkst.m2) un 49 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 41.3 tūkst.m2 (2011.gada 1.ceturksnī – attiecīgi 71 un 184.7 tūkst.m2).
 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP datubāzes sadaļā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
ArvīdsUibo
tālr. 67366857