Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2011.gadā

15.02.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 868.7 milj. latu, tai skaitā 4.ceturksnī – 300.6 miljoni latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās palielinājies par 12.3%,  tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 14.7%, inženierbūvju būvniecības – par 10.6%.

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms palielinājies par 4.0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 2.6%, inženierbūvju - par 4.6%.

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms pieaudzis par 25.9%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 28.0%, inženierbūvju būvniecības- par 24.4%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu pieaugums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija ielu un ceļu, kā arī rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā - attiecīgi par 72.7% un 66.2%. Savukārt būvniecības apjomi sarukuši maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju, kā arī tiltu un tuneļu būvniecībā – attiecīgi par 37.3% un 22.2%.


Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2011.gads 
% pret 2010.gadu

(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2011.gada 4.cet. % pret

2011.gads

2011.gada

4.cet.

2011.gada 3.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2010.gada 4.cet. (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

868.7

300.6

12.3

4.0

25.9

no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

64.5

22.1

29.4

-1.9

19.2

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

69.6

22.0

66.9

8.4

66.2

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

46.9

15.0

3.9

4.7

33.1

Administratīvās ēkas

22.8

9.6

-38.2

13.5

26.7

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

204.1

74.1

33.5

36.4

72.7

Tilti un tuneļi

46.5

11.7

-32.2

2.9

-22.2

Ostas un dambji

25.1

9.3

14.2

4.9

52.6

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

43.6

17.1

-42.0

-10.2

-37.3

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

99.8

33.1.

56.9

-6.5

47.4

2011.gadā izsniegtas 1849 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 423.8 tūkst.m2 (2010.gadā – attiecīgi 1731 un 379.8 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 439 būvatļaujas par kopējo platību 834.8 tūkst.m2 (2010.gadā – attiecīgi 296 un 536.8 tūkst.m2).

2011.gada 4.ceturksnī izsniegtas 396 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecībai par kopējo platību 84.9 tūkst.m2 (2010.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 332 un 77.2 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 132 būvatļaujas par kopējo platību 199.5 tūkst.m2 (2010.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 106 būvatļaujas un 153.4 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2011.gadā izsniegtas 1155 būvatļaujas par kopējo platību 258.0 tūkst.m2 (2011.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 262 un 58.9 tūkst.m2) un 262 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai par kopējo platību 537.0 tūkst.m2 (2011.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 87 un 147.4 tūkst.m2).

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datubāzē CSP mājaslapā.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo