Par būvniecību Latvijā 2009. gada 4.ceturksnī

15.02.2010

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gadā būvniecības produkcijas apjoms(faktiskajās cenās) bija 1018.9 milj. latu, tai skaitā 4.ceturksnī – 249.5 milj.latu.

2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās samazinājies par 35.3%.Tai skaitā ēku būvniecības apjomi sarukuši par 55.2%, inženierbūvju būvniecības apjomi – par 27.4%.

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 3.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 11.1%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi - par 30.0%, bet inženierbūvju apjomi palielinājušies par 0.1%.

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 38.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi sarukuši par 52.8%, inženierbūvju būvniecības - par 23.6%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu apjoma samazinājums bija mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku būvniecībā – par 88.2%, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu – par 66.3%, dzīvojamo ēku – par 61.7%. Savukārt, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, būvniecības apjomi pieauguši tikai tiltu un tuneļu būvniecībā – par 180.8%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas
(salīdzināmajās cenās)


Pavisam
(faktiskajās cenās),
milj. latu

2009.gads % pret 2008.gadu

(neizlīdzināti dati)

2009. gada 4. cet. % pret

2009. gads

2009. gada

4. cet.

2009.gada 3.cet. (sezonāli izlīdzināts)

2008. gada 4. cet. (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Pavisam

1018.9

249.5

-35.3

-11.1

-38.5

no tā:

Dzīvojamās mājas

76.5

19.6

-65.1

0.5

-61.7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

11.7

3.4

-41.4

3.0

-39.0

Administratīvās ēkas

99.7

22.5

-50.4

-16.3

-58.7

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

31.9

3.5

-61.2

-36.6

-88.2

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

42.8

9.2

-69.8

-9.0

-66.3

Sporta ēkas

25.1

4.5

-10.2

-41.9

-40.5

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

45.0

11.8

-18.1

-5.5

-23.8

Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas ēkas

29.3

6.0

15.7

-36.2

-18.0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

169.3

42.1

-42.1

6.8

-47.9

Tilti un tuneļi

92.1

32.0

69.4

95.3

180.8

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

112.5

26.3

13.7

-6.3

-24.8

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

71.0

15.1

13.4

-26.2

-23.5

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem būvniecības produkcijas indeksiem var skatīt CSP datubāzes sadaļā Būvniecība.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
Tālr. 67366857