Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada februārī

02.04.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā nemainījās. Strādnieku darba samaksa un būvmateriālu cenas pieauga par 0,1%. Savukārt mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 0,1%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, būvniecības izmaksas pieauga par 5,8%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 18,3%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 3,1%, būvmateriālu cenas – par 0,7%.

Kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk paaugstināja izmaksu kāpums inženierbūvēm.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2013.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt būvizmaksu indeksa (BII) aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

BII dati par 2013.gada janvāri ir precizēti. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada martā tiks publicēts š.g. 26.aprīlī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813