Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada oktobrī

27.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 0,5%. Galvenokārt to ietekmēja strādnieku darba samaksas kritums par 2,3%, kas skaidrojams ar darba apjoma samazināšanos ceļu un tiltu būvniecībā. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,2%. Būvmateriālu cenas kopumā nemainījās.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, būvniecības izmaksas pieauga par 5,9%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 16,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 11,3%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,0%.

Lielākā paaugstinošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu kāpumam transporta objektu un pazemes maģistrālo cauruļvadu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada novembrī tiks publicēts š.g. 28.decembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813