Būvniecības izmaksas 2012.gada novembrī samazinājās par 0.2%

28.12.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 0,2%. Strādnieku darba samaksa pazeminājās par 1,2%, būvmateriālu cenas – par 0,1%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,3%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, būvniecības izmaksas pieauga par 7,2%. Visvairāk – par 17,2% – palielinājās strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 9,3%, būvmateriālu cenas – par 1,9%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu kāpumam transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

 

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada decembrī tiks publicēts 2013.gada 28.janvārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813