Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada martā

28.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada martā, salīdzinot ar februāri, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 1,0%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,8%, kas galvenokārt saistīts ar būvniecības apjomu palielināšanos. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 1,1%, bet būvmateriālu cenas – par 0,2%.

Būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja transporta objektu būvniecības izmaksu kāpums.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 6,4%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 16,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 13,2%. Savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,2%.

Gada laikā lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija transporta objektu un pazemes maģistrālo cauruļvadu būvizmaksu pieaugumam.
 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %
Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 5,2%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 14,8%, bet strādnieku darba samaksa – par 9,0%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,4%.

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada aprīlī tiks publicēts š.g. 29.maijā.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813