Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada maijā

28.06.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 1,3%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,8% un būvmateriālu cenas – par 0,6%.
Būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums transporta objektu būvē.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 7,3%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 17,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 14,1% un būvmateriālu cenas – par 0,4%.
Lielākā palielinošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam transporta objektu būvē, kā arī pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %
Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.
Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada jūnijā tiks publicēts š.g. 26.jūlijā.


Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813