Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada jūnijā

26.07.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,4%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,5%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,2% un būvmateriālu cenas– par 0,1%.

Būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu pieaugums transporta objektu būvē.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 7,3%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 18,8%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 13,2% un būvmateriālu cenas– par 0,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu kāpumam transporta objektu būvē, kā arī pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 7,0%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 17,7%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 13,5% un būvmateriālu cenas– par 0,1%.

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada jūlijā tiks publicēts š.g. 27.augustā.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813