Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada janvārī

02.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada janvārī, salīdzinot ar 2011.gada decembri, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,7%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 4,3% un būvmateriālu cenas – par 0,2%.  Savukārt strādnieku darba samaksa kritās par 2,5%, kas galvenokārt ir izskaidrojams ar prēmiju un piemaksu izmaksāšanu decembrī.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija transporta objektu būvizmaksu pieaugumam.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, būvniecības izmaksas pieauga par 4,5%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 14,7%, strādnieku darba samaksa – par 7,8%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,3%.

Gada laikā būvniecības izmaksas visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms pārsniedza 5 milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

2012.gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari, pārrēķināti 2011.gada decembra cenās.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada februārī tiks publicēts š.g. 27.martā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālr. 67366798