Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada februārī

27.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 0,3%. Būvmateriālu cenas pieauga par 1,2%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,1%. Savukārt strādnieku darba samaksa kritās par 5,2%, ko galvenokārt noteica darba apjomu samazināšanās ceļu un tiltu būvniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 4,7%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 16,6%, strādnieku darba samaksa pieauga par 3,2%, būvmateriālu cenas– par 0,2%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms pārsniedza 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada martā tiks publicēts š.g. 28.aprīlī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813