Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada decembrī

28.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada vidējo līmeni būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 6,8%. Visvairāk – par 15,8% pieauga strādnieku darba samaksa. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai kāpa par 12,2% un būvmateriālu cenas – par 0,7%.

Būvniecības izmaksas 2012.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, pieauga par 6,2%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 12,7%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 8,5%, būvmateriālu cenas – par 2,1%.

2012.gada decembrī salīdzinājumā ar novembri būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 1,3%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,0%, būvmateriālu cenas –par 1,3%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas– par 0,6%.

Būvniecības izmaksu līmeni 2012.gadā visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt būvizmaksu indeksa aprēķinos tika izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedza rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē tika iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada janvārī tiks publicēts š.g. 28.februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813