Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada aprīlī

29.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 0,7%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,7%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,9%. Savukārt, būvmateriālu cenas samazinājās par 0,6%.
Būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 6,5%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 17,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 13,1%. Savukārt, būvmateriālu cenas samazinājās par 0,2%.
Lielākā palielinošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija transporta objektu būvizmaksu pieaugumam.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %
Būvniecības izmaksu pārmaiņas objektu grupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2012.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Turklāt, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.
Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2011.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 75 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 21% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada maijā tiks publicēts š.g. 27.jūnijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813