Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009. gada janvārī

10.03.2009

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008. gada decembri, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 1,9%. Visstraujāk tās kritās viesnīcu un ģimenes māju būvniecībā (attiecīgi par 3,8 un 3,2%), kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā - par 2,9%. Resursu pamatgrupās strādnieku darba samaksa saruka par 7,4%.

2009. gada janvārī salīdzinājumā ar 2008. gada janvāri būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 1,0%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, kā arī būvmateriālu cenas pieauga attiecīgi par 4,3 un 0,7%. Savukārt strādnieku darba samaksa saruka par 2,7%.

Vislielākais būvizmaksu pieaugums bija biroju ēku celtniecībā un transporta objektu būvē, kur tās kāpa attiecīgi par 5,7 un 1,2%. Savukārt izmaksas kritās ģimenes māju (par 3,1%) un viesnīcu būvniecībā - par 2,9%.

Sākot ar 2009. gadu, būvniecības izmaksu pārmaiņas tiek aprēķinātas katru mēnesi. 2009. gada janvārī ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto datus par būvorganizāciju pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu 2008. gadā un cenu salīdzinājumu bāze ir 2008. gada decembris.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366798
Jeļena Dobkeviča