Par biznesa pakalpojumu cenu indeksu aprēķinu apturēšanu

25.03.2011

CSP statistikas pārvalde ir veikusi datu bāzēs publicēto biznesa pakalpojumu cenu indeksu kvalitātes pārbaudi. Rezultātu analīze liecina, ka lietotais aprēķinu modelis neatbilst izvirzītajam mērķim un publicētie dati ir jāatsauc. Līdz šim publicētās biznesa pakalpojumu cenu pārmaiņu tendences par periodu no 2006. līdz 2010. gada 3.ceturksnim ievērojami atšķiras no rezultātiem, kādi iegūti pēc pilnveidotās metodes, kas apmierina cenu indeksiem noteiktās kvalitātes standartu prasības. CSP turpinās indeksu kvalitātes pārbaudi un pārrēķinātās datu sērijas tiks publicētas līdz š.g. 8. aprīlim.

CSP biznesa pakalpojumu cenu indeksus pirmo reizi publicēja datu bāzēs 2010.gada janvārī. Nozaru loka paplašināšana, kam tiek aprēķināti cenu indeksi, ir darbietilpīgs process, kas vispirms prasa konkrēto nozaru cenu veidošanas izpēti un piemērotākās aprēķinu metodes izvēli.

Jāatzīmē, ka biznesa pakalpojumu cenu indeksu izpēte, attīstība un savstarpējās pieredzes apmaiņa pašlaik notiek visās Eiropas Savienības valstīs ar mērķi nodrošināt lietotājus ar nepieciešamiem īstermiņa statistikas rādītājiem nozīmīgām pakalpojumu nozarēm.

CSP atvainojas datu lietotājiem par radītām neērtībām un informē, ka biznesa pakalpojumu cenu indeksam pagaidām ir informatīvs raksturs, jo vienota tā aprēķināšanas metodika vēl nav pilnībā izstrādāta.

 

Papildinformācija:
Aldis Brokāns
Centrālās statistikas pārvaldes preses sekretārs
T: +371 67366868
M: +371 29119849  
E-pasts: aldis [dot] brokans [at] csb [dot] gov [dot] lv