Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012.gada 3.ceturksnī

21.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina,ka 2012. gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada 3. ceturksni vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 3,5 % un importētajām precēm – par 8,1 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība gan eksportprecēm, gan importprecēm palielinājās par 1,1 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2012. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums mehānismiem un elektroiekārtām, minerālproduktiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2012. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, bija VV pieaugumam satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, tekstilam un tekstilizstrādājumiem, kā arī augu valsts produktiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2012. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar

2011. gada 3. ceturksni

2012. gada 2. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

3,5

8,1

1,1

1,1

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

2,8

5,6

-3,7

-0,2

Augu valsts produkti

7,2

12,7

-3,5

5,2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

14,5

9,6

2,3

0,4

Minerālprodukti

3,1

9,5

5,4

-0,2

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

5,6

1,8

2,3

-1,3

Plastmasas un to izstrādājumi

9,3

8,7

-2,9

1,0

Koksne un tās izstrādājumi

-1,2

12,2

1,8

2,4

Tekstils un tekstilizstrādājumi

8,7

9,4

2,1

6,8

Metāli un to izstrādājumi

-4,0

2,7

-3,5

-1,2

Mehānismi un elektroiekārtas

11,4

5,9

6,0

0,1

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-4,7

17,9

-0,6

3,8

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012. gadā tiks publicēts 2013.g. 22. februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813