Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012.gada 2.ceturksnī

22.08.2012

2012. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada 2. ceturksni vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 2,7 % un importētajām precēm – par 7,9 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 0,8 %, bet importprecēm – par 1,2 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2012. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums pārtikas rūpniecības ražojumiem, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumiem, kā arī augu valsts produktiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2012. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, bija VV pieaugumam minerālproduktiem, metāliem un to izstrādājumiem, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2012. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar

2011. gada 2. ceturksni

2012. gada 1. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

2,7

7,9

0,8

1,2

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

2,9

6,5

-2,2

3,4

Augu valsts produkti

0,9

-5,7

7,3

-5,5

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

13,1

9,1

6,4

1,8

Minerālprodukti

1,2

14,4

-5,5

3,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

3,2

4,9

5,1

-0,3

Plastmasas un to izstrādājumi

13,8

8,9

4,6

-0,1

Koksne un tās izstrādājumi

-2,2

4,3

-1,9

0,5

Tekstils un tekstilizstrādājumi

11,5

9,0

-2,9

-2,6

Metāli un to izstrādājumi

0,4

5,5

0,8

2,1

Mehānismi un elektroiekārtas

4,5

4,8

1,6

-0,3

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-2,4

11,6

-0,6

2,3

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012. gada 3. ceturksnī tiks publicēts 2012.g. 21. novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813