Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012.gada 1.ceturksnī

25.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada 1. ceturksni vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 3,1 % un importētajām precēm – par 8,2 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm palielinājās par 2,2 %, bet importprecēm par 5,0 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2012. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums augu valsts produktiem, minerālproduktiem, kā arī metāliem un to izstrādājumiem.
Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2012. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada 4. ceturksni, bija VV pieaugumam minerālproduktiem, mehānismiem un elektroiekārtām, kā arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2012. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar

2011. gada 1. ceturksni

2011. gada 4. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

3,1

8,2

2,2

5,0

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

5,6

7,9

4,4

3,1

Augu valsts produkti

-0,8

1,1

10,3

12,1

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

4,1

4,6

1,8

4,2

Minerālprodukti

7,3

21,3

4,3

7,5

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

1,3

3,7

-1,3

4,0

Plastmasas un to izstrādājumi

13,2

12,0

8,1

7,9

Koksne un tās izstrādājumi

1,0

1,2

-0,3

1,1

Tekstils un tekstilizstrādājumi

16,6

8,7

4,7

1,7

Metāli un to izstrādājumi

2,1

4,2

2,2

-0,1

Mehānismi un elektroiekārtas

2,3

6,2

2,0

5,9

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-2,0

3,1

-2,8

6,5

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012. gada 2. ceturksnī tiks publicēts 2012.g. 22. augustā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813