Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2011.gadā

22.02.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, vidējais eksporta vienības vērtības (VV) līmenis pieauga par 12,2% un vidējais importa vienības vērtības līmenis – par 6,0%.

2011.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada 4.ceturksni vienības vērtība eksportētajām precēm pieauga par 7,7% un importētajām precēm – par 4,0%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm samazinājās par 0,6%, bet importprecēm tā pieauga par 0,6%.

Vienības vērtību pārmaiņas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk pazemināja VV kritums metāliem un to izstrādājumiem, kā arī koksnei un tās izstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni, bija VV pieaugumam pārtikas rūpniecības ražojumiem, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, kā arī tekstilam un tekstilizstrādājumiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar

2010.gada 4.ceturksni

2011.gada 3.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

7,7

4,0

-0,6

0,6

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

9,7

0,8

3,4

2,9

Minerālprodukti

9,9

23,7

-0,8

-1,4

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-4,0

2,0

-0,5

-0,6

Plastmasas un to izstrādājumi

12,2

1,9

-0,5

-0,2

Koksne un tās izstrādājumi

4,3

11,5

-0,7

7,8

Tekstils un tekstilizstrādājumi

15,3

4,1

4,6

3,4

Metāli un to izstrādājumi

11,0

8,7

-3,4

2,0

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

-2,1

-4,0

1,4

0,2

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

1,6

-12,8

-0,8

4,3

Dažādi izstrādājumi

-1,8

0,6

-3,1

3,1

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2012.gada 1.ceturksnī tiks publicēts 2012.g. 25.maijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813