Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada oktobrī

10.12.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada oktobrī, salīdzinot ar 2012. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 3.9%, tai skaitā vietējā tirgū - par 2% un eksportā – par 5.5%.

Apstrādes rūpniecības apgrozījuma kritumu būtiski ietekmēja tā samazinājums metālu ražošanas nozarē par 31.7% (samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 28.3% (vietējā tirgū – par 34.4%, bet eksportā – par 26.2%) un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 14.8% (vietējā tirgū – par 9.7%, bet eksportā – par 15.4%).

Savukārt pēc neizlīdzinātiem datiem apstrādes rūpniecības apgrozījums pieauga par 3.9%, tai skaitā vietējā tirgū – par 5.4%, eksportā – par 2.7%.

2012.gada oktobrī, salīdzinot ar 2011.gada oktobri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 7.6%, tai skaitā vietējā tirgū – par 0.8% un eksportā – par 14.4%. Apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā kalendāra dienu ietekmi, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi pieauga par 13.8%, tai skaitā vietējā tirgū – par 6.8%, eksportā – par 20.7%. Apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu galvenokārt ietekmēja pārtikas ražošanas, farmaceitisko preparātu ražošanas, metālu ražošanas un mašīnbūves apakšnozares.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. oktobrī %, salīdzinot ar 2011.g. oktobri (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

____________________

1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajāscenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.