Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada maijā

10.07.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada maijā, salīdzinot ar 2012. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3.3%, tai skaitā vietējā tirgū - par 2.3% un eksportā – par 4.2%. Lielākais pieaugums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 66.6% (vietējā tirgū pieaugums 2.9 reizes, bet eksportā bija samazinājums par 4.8%), citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 14.3% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 10.8% (vietējā tirgū – par 2.8% , bet eksportā - par 12.5%), elektrisko iekārtu ražošanā – par 10.7% (vietējā tirgū – par 8.3% , bet eksportā - par 11.3%). Savukārt, lielākais samazinājums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā - par 25.6% (vietējā tirgū – par 26.3% , bet eksportā - par 17.1%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 2.7% (eksportā bija samazinājums par 3.3%, bet vietējais tirgus saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 2.6% (vietējā tirgū bija pieaugums par 9.8%, bet eksportā samazinājums – par 11.5%).
2012.gada maijā, salīdzinot ar 2011.gada maiju, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 14.2%, tai skaitā vietējā tirgū – par 8.5% un eksportā – par 20%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2012.g. maijā %, salīdzinot ar 2011.g. maiju (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova
____________________
1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.