Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada jūnijā

09.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada jūnijā, salīdzinot ar 2012. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 3.1%, tai skaitā vietējā tirgū -  par 3% un eksportā – par 3.1%. Lielākie samazinājumi bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 40.4% (samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā), metālu ražošanā – par 18.7% (samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā), koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 1.9% (vietējā tirgū – par 1.8%, eksportā – par 2.1%) un pārtikas produktu ražošanā – par 0.4% (vietējā tirgū – par 1.4%, bet eksportā bija pieaugums par 2.5%).

2012.gada jūnijā, salīdzinot ar 2011.gada jūniju, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 7.3%, tai skaitā vietējā tirgū – par 0.2% un eksportā – par 14.8%. Lielākais pieaugums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 61.5% (vietējā tirgū – par 56.8% un eksportā – par 62.4%), elektrisko iekārtu ražošanā – par 52.3% (vietējā tirgū bija samazinājums par 4.6%, bet eksportā pieaugums – par 73.8%), iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā  – par 44.6% (vietējā tirgū – par 46.1%, bet eksportā – par 32.4%).

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 1.ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieaugapar 1.3%, tai skaitā vietējā tirgū – par 0.3% un eksportā  – par 2.3%.

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 11%, tai skaitā vietējā tirgū – par 5.3% un eksportā  – par 16.7%.

2012. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 12.2%, tai skaitā vietējā tirgū – par 8.3% un eksportā – par 15.9%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. pirmajā pusgadā %, salīdzinot ar 2011.g. pirmo pusgadu (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

 

____________________
1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.