Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada jūlijā

10.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada jūlijā, salīdzinot ar 2012. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3.3%, tai skaitā vietējā tirgū - par 2.9% un eksportā – par 3.6%. Lielākie pieaugumi bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 31.1% (vietējā tirgū - samazinājums, bet eksportā - pieaugums), metālu ražošanā – par 24.2% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā), farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 22.6% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā).

2012.gada jūlijā, salīdzinot ar 2011.gada jūliju, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 10%, tai skaitā vietējā tirgū – par 2.4% un eksportā – par 18.7%. Lielākais pieaugums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 64% (vietējā tirgū – par 33.5%, bet eksportā – par 80%), elektrisko iekārtu ražošanā – par 54.9% (vietējā tirgū bija samazinājums par 2.9%, bet eksportā pieaugums – par 82.6%), metālu ražošanā – par 49.7% (vietējā tirgū - samazinājums, bet eksportā - pieaugums).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. jūlijā %, salīdzinot ar 2011.g. jūliju (kalendāri izlīdzināti dati)

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova
____________________
1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.