Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada janvārī

12.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada janvārī, salīdzinot ar 2011.gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga  par 8.7%, tai skaitā vietējā tirgū -  par 3.4% un eksportā – par 13.9%.

Lielākais pieaugums bija iekārtu remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)  – par 44.7% (vietējā tirgū - par 47.7%, bet eksportā – par 10.1%), metālu ražošanā – par 44.4% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā), farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē – par 20% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā). Savukārt, lielākais samazinājums bija pārtikas ražošanā –  par 3.2% (vietējā tirgū samazinājums par 3%, bet eksportā – par 3.9%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 2.7% (vietējā tirgū samazinājums par 8.3%, bet eksportā bija pieaugums par 6.2%), citu transportlīdzekļu ražošanā – par 1.8% (samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā).

2012.gada janvārī, salīdzinot ar 2011.gada janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 15.3%, tai skaitā vietējā tirgū – par 14.1% un eksportā – par 16.3%. Apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu galvenokārt ietekmēja kokapstrādes, nemetālisko minerālu izstrādājumu, gatavo metālizstrādājumu un iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas apakšnozares.

Ievērojams apgrozījuma pieaugums bija  iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā  – par 97.6% (vietējā tirgū – 2.1 reizes, bet eksportā bija samazinājums – par 17.9%), elektrisko iekārtu ražošanā – par 70.8% (vietējā tirgū -  par 17.9%, bet eksportā – par 94.5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 56.8% (vietējā tirgū pieaugums par 66.4%, bet eksportā – par 52%).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. janvārī % pret 2011.g. janvāri (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova


1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.