Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012.gada aprīlī

11.06.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada aprīlī, salīdzinot ar 2012. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1.3%, tai skaitā vietējā tirgū - par 0.2% un eksportā – par 2.2%. Lielākais samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 67.3% (vietējā tirgū – pieaugums, bet eksportā - samazinājums), dzērienu ražošanā – par 13% (vietējā tirgū – par 13.9%, bet eksportā – par 10.5%), farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē – par 12.8% (vietējā tirgū - pieaugums, bet eksportā - samazinājums). Savukārt, lielākais pieaugums bija metālu ražošanā – par 47.5% (pieaugums gan vietējā tirgū, gan eksportā), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 5.7% (vietējā tirgū pieaugums – par 24.5%, bet eksportā samazinājums – par 2.5%), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 4.9% (vietējā tirgū bija samazinājums par 2.4%, bet eksportā pieaugums – par 10.7%).
2012.gada aprīlī, salīdzinot ar 2011.gada aprīli, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 11.6%, tai skaitā vietējā tirgū – par 8.1% un eksportā – par 14.8%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. aprīlī %, salīdzinot ar 2011.g. aprīli (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova
____________________
1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.