Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2012. gada februārī

10.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gada februārī, salīdzinot ar 2012. gada janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 5.7%, tai skaitā vietējā tirgū - par 2.8% un eksportā – par 8.4%.
Lielākais samazinājums bija metālu ražošanā – par 37.3% (samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 15.8% (samazinājums eksportā – par 17.3%, bet vietēja tirgū pieaugums par 2.5%), koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 10.5% (samazinājums vietējā tirgū – par 8.1%, eksportā – par 12.5%). Savukārt, lielākais pieaugums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 36.3% (pieaugums bija eksportā, bet vietējā tirgū bija samazinājums), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā - par 28.6% (vietējā tirgū – pieaugums 2.2 reizes, bet eksportā - samazinājums par 6.8%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 22.7% (vietējā tirgū pieaugums - par 4.9%, eksportā – par 27.7%).
2012.gada februārī, salīdzinot ar 2011.gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 8.9%, tai skaitā vietējā tirgū – par 10% un eksportā – par 8%. Apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugumu galvenokārt ietekmēja kokapstrādes, nemetālisko minerālu izstrādājumu, gatavo metālizstrādājumu un iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas apakšnozares.
Ievērojams apgrozījuma pieaugums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – 2.1 reizes (vietējā tirgū – par 11.8%, eksportā – 2.5 reizes), iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 93.7% (vietējā tirgū – par 93.7%, eksportā – 93.7%).
 

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2012.g. februārī % pret 2011.g. februāri (kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova
____________________
1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.