Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2012.gada pirmajā pusgadā

17.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits šā gada jūnija beigās, salīdzinot ar marta beigām, valstī palielinājies par 13,4 tūkst. jeb 1.6 %. Privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājās par 15,8 tūkst. jeb 2.9 %, bet sabiedriskajā sektorā samazinājās par 2,4 tūkst. jeb par 0,8%.

Salīdzinot ar 2011.gada jūnija beigām, šā gada otrā ceturkšņa beigās aizņemto darbvietu skaits valstī ir palielinājies par 18,5 tūkst. jeb 2,3%. Privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits palielinājies par 19,9 tūkst. jeb 3,7%, bet sabiedriskajā sektorā samazinājies par 1,4 tūkst. jeb 0,5%.

2012.gada otrā ceturkšņa beigās valstī bija 3217 brīvās darbvietas. To skaits, salīdzinot ar pirmā ceturkšņa beigām, samazinājies par 136 brīvām darbvietām, bet, salīdzinot ar 2011.gada otrā ceturkšņa beigām - palielinājies par 96 vietām.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā, salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni, ir palicis nemainīgs - 0,4%.

Sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars ir samazinājies no 0,7% 2012.gada pirmā ceturkšņa beigās līdz 0,6% 2012.gada otrā ceturkšņa beigās, bet privātajā sektorā palicis nemainīgs – 0,3%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2011

II cet.

beigās

2012

I cet.

beigās

2012

II cet.

beigās

2012 II cet. pārmaiņas % pret

2011

II cet.

2012

I cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

817.1

822.2

835.6

+2.3

+1.6

   Brīvo darbvietu skaits

3121

3353

3217

+3.1

-4.1

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.4

0.4

0.4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

531.2

535.3

551.1

+3.7

+2.9

   Brīvo darbvietu skaits

1104

1365

1384

+25.4

+1.4

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.2

0.3

0.3

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

285.9

286.8

284.5

-0.5

-0.8

   Brīvo darbvietu skaits

2017

1988

1833

-9.1

-7.8

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.7

0.7

0.6

 

 

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Datu avots: Komercsabiedrību, individuālo komersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecību, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu apsekojums (ceturkšņa pārskats par darbu nr.2-darbs). Apsekojums neaptvēra zemnieku un zvejnieku saimniecības, kurās ir mazāk par 50 darbiniekiem

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917