Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2012.gadā

20.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits valstī 2012.gada beigās bija 845,7 tūkst., un, salīdzinot ar 2011.gada nogali, tas ir palielinājies par 36,5 tūkst. jeb 4,5%. Privātajā sektorā bija par 38,3 tūkst. jeb 7,3% vairāk darbvietu, savukārt sabiedriskajā sektorā darbvietu skaits samazinājās par 1,8 tūkst. jeb 0,6%.

Aizņemto darbvietu skaits 2012.gada beigās, salīdzinot ar 2011.gada nogali, visstraujāk palielinājās profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 16,3% (pieaugums par 5,0 tūkst.), izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – par 11,1% (2,7 tūkst.), informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 10,6% (2,2 tūkst.).

Aizņemto darbvietu skaita pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu pa saimniecisko darbību veidiem

Savukārt brīvo darbvietu skaits 2012.gada beigās, salīdzinot ar 2011.gada nogali, ir audzis par 0,6 tūkst. darbvietām jeb 22,5%.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā ir palicis nemainīgs – valstī kopā tas bija 0,4%, privātajā sektorā – 0,2%, bet sabiedriskajā – 0,7%.

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2011.g. 

4.cet.

beigās

2012.g.

1.cet.

beigās*

2012.g.

2.cet.

beigās*

2012.g.

3.cet.

beigās*

2012.g.

4.cet.

beigās

2012.g. 4.cet. pārmaiņas % pret

2012.g.

3.cet.

2011.g.

4.cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

809.2

822.1

840.2

848.4

845.7

-0.3%

+4.5%

   Brīvo darbvietu skaits

2.8

3.3

3.2

3.3

3.5

+4.5%

+22.5%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

521.7

535.5

556.0

567.6

560.0

-1.3%

+7.3%

   Brīvo darbvietu skaits

0.9

1.4

1.4

1.3

1.3

+1.4%

+45.4%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

287.6

286.5

284.2

280.8

285.7

+1.7%

-0.6%

   Brīvo darbvietu skaits

1.9

2.0

1.8

2.0

2.1

+6.5%

+11.5%

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.7

0.7

0.6

0.7

0.7

 

 

Paskaidrojumi.

Datus par aizņemtām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

* Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917