Par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2011.gadā

19.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka aizņemto darbvietu skaits valstī 2011.gada beigās bija 809,2 tūkst., un, salīdzinot ar 2010.gada nogali, tas ir palielinājies par 30,9 tūkst. jeb 4,0%. Privātajā sektorā bija par 29,3 tūkst. jeb 6,0% vairāk darbvietu, savukārt sabiedriskajā sektorā darbvietu skaits pieauga par 1,7 tūkst. jeb 0,6%.

Aizņemto darbvietu skaits 2011.gada beigās, salīdzinot ar 2010.gada nogali, visstraujāk  palielinājās informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozarē – par 15,5% (pieaugums par 2,8 tūkst.), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 15,0% (0,3 tūkst.), būvniecībā – par 14,2% (6,3 tūkst.), profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – par 13,7% (3,7 tūkst.).

Savukārt brīvo darbvietu skaits 2011.gada beigās, salīdzinot ar 2010.gada nogali, ir audzis par 0,5 tūkst. darbvietām jeb 22,5%.

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā ir palielinājies no 0,3% 2010.gada 4.ceturkšņa beigās līdz 0,4% 2011.gada 4.ceturkšņa beigās.

Gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā brīvo darbvietu īpatsvars ir palielinājies vienādi – par 0,1 procentpunktu (privātajā sektorā no 0,1% līdz 0,2%, sabiedriskajā sektorā no 0,6% līdz 0,7%).

Aizņemtās un brīvās darbvietas pa sektoriem

 

2010 

4.cet.

beigās

2011

1.cet.

beigās*

2011

2.cet.

beigās*

2011

3.cet.

beigās*

2011

4.cet.

beigās

2011 4.cet. pārmaiņas % pret

2011

3.cet.

2010

4.cet.

Valstī kopā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

778.3

782.9

817.1

812.9

809.2

-0.5

+4.0

   Brīvo darbvietu skaits

2322

2948

3121

3121

2844

-8.9

+22.5

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

 

 

 tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

492.4

498.7

531.2

528.2

521.7

-1.2

+6.0

   Brīvo darbvietu skaits

522

1109

1104

1358

922

-32.1

+76.6

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

 

 

  Sabiedriskajā sektorā

 

 

 

 

 

 

 

   Aizņemto darbvietu skaits, tūkst.

285.9

284.2

285.9

284.7

287.6

+1.0

+0.6

   Brīvo darbvietu skaits

1800

1839

2017

1763

1922

+9.0

+6.8

   Brīvo darbvietu īpatsvars, %

0.6

0.6

0.7

0.6

0.7

 

 

 


Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917


Paskaidrojumi.

Datus par aizņemtām un brīvām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Datus par privātā sektora statistiskajām vienībām ar nodarbināto skaitu zem 50, nodibinājumiem, biedrībām un fondiem iegūst pēc izlases veida apsekojuma, iegūtos datus ar svaru palīdzību vispārinot uz ģenerālkopu, kā arī no administratīvajiem datu avotiem.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

*Dati precizēti.