Par 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanu

01.07.2010

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2010. gadā veic apjomīgāko lauksaimniecības statistisko apsekojumu – lauksaimniecības skaitīšanu, kura tiek veikta reizi 10 gados visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Lauksaimniecības skaitīšanā kopumā ir paredzēts aptaujāt 90 tūkst. lauku saimniecību, tai skaitā no 20 tūkst. saimniecībām iegūt informāciju par pielietotajām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm.

2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves 1.posms noritēja šā gada aprīlī un maijā, kad CSP intervētāji aptaujāja ES platību maksājumu pretendentus Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un sektoros, kur tika pieņemti lauksaimnieku atbalsta maksājumu pieteikumi. Šādā veidā iegūstot informāciju tika ekonomēts gan laiks, gan arī valsts finanšu līdzekļus. Pirmajā lauksaimniecības skaitīšanas posmā tika iegūta informācija no 38.3 tūkst. lauku saimniecību.

2010. gada 1.jūlijā CSP sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsāk lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves 2.posmu. Šī posma ietvaros LLKC intervētāji jūlijā un augustā apmeklēs lauku saimniecības, par kurām pavasarī netika iegūta informācija, un veiks intervijas saimniecībās.

Mazākās lauku saimniecības (kopumā apmēram 8 tūkst.) no jūlija līdz septembra beigām tiks aptaujātas pa tālruni ar CSP telefoninterviju centra starpniecību.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātā statistiskās informācijas lietotāji tiks nodrošināti ar informāciju par situāciju Latvijas lauksaimniecībā kopumā: zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām, izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā, kā arī citām saimnieciskās darbības aktivitātēm. Iegūtie dati tiks izmantoti situācijas analīzei Latvijā un turpmākās ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai un īstenošanai.

Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauksaimniecības skaitīšanas laikā iegūtai informācijai tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un saimniecību.Iegūtie dati tiks izmantoti tikai statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu grupēšanai un lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei Latvijā un reģionos.

CSP pateicas par atsaucību lauksaimniekiem, kuri jau ir snieguši informāciju, Lauku atbalsta dienestam un LLKC par sadarbību un atbalstu, kā arī cer uz turpmāku atsaucību un sapratni lauksaimniecības skaitīšanas norisē.

Konsultācijas CSP Lauksaimniecības statistikas daļā pa tālruni 67366896 un 28637804.

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977