Papildināta datubāzes sadaļa „Zinātne”

01.07.2008

Datubāzes sadaļa „Zinātne” papildināta ar datiem no zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojuma, kura galvenais mērķis bija apkopot starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 70 gadiem), kas doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās.

Apsekojumā tika apkopota informācija par zinātņu doktoru izglītību (grāda iegūšanas laiks un valsts, zinātniskā grāda joma); ekonomisko aktivitāti; ienākumiem 2006.gadā; publikācijām, patentiem u.tml.

Datubāzes sadaļa Zinātne- ikgadējie dati.

Metodoloģiska informācija