Papildināta datubāzes sadaļa “Vides aizsardzība”

30.10.2008

Datubāzes sadaļa “Vides aizsardzība” papildināta ar datiem par investīcijām vides aizsardzībai statistiskajos reģionos pa vides jomām – ūdens resursu un gaisa aizsardzībai un atkritumu savākšanas un pārstrādes iekārtām, kā arī papildināta ar informāciju par kārtējām izmaksām vides aizsardzībai statistiskajos reģionos.

Datubāzes sadaļa Vides aizsardzība – ikgadējie dati