Papildināta datubāzes sadaļa „Lauksaimniecība”

04.07.2008

Datubāzes sadaļa „Lauksaimniecība” papildināta ar īstermiņa datiem no apsekojumiem „Gaļas iepirkums”, „Graudaugu kultūru iepirkums”, „Piena iepirkums”.

Apsekojumā „Gaļas iepirkums” tika iegūta informācija par vidējo gaļas iepirkuma cenu un daudzumu pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos.

Apsekojumā „Graudaugu kultūru iepirkums” apkopota informācija par graudaugu kultūru iepirkuma vidējo cenu.

Apsekojumā „Piena iepirkums” tika iegūta informācija par piena iepirkuma vidējo cenu un iepirkto kvalitāti.

Datubāzes sadaļa “Lauksaimniecība”