Papildināta datubāzes sadaļa „Izglītība”

02.07.2008

Datubāzes sadaļa „Izglītība” papildināta ar datiem no apsekojumiem "Arodmācība uzņēmumos" un "Pieaugušo izglītība".

Apsekojumā "Arodapmācība uzņēmumos" tika iegūta šāda informācija sadalījumā pēc darbības veida un uzņēmuma lieluma:
- uzņēmumu īpatsvars, kuros tiek organizēta arodapmācība;
- darbinieku arodapmācības veidi, arodapamācību kursu dalībnieki;
- tiešās izmaksas arodapmācību kursu organizēšanai;
- arodapmācību kursos pavadītais laiks;
- iemesli, kāpēc netiek organizēta arodapmācība;
- sākotnējā arodapmācība uzņēmumos.

Apsekojumā "Pieaugušo izglītība" tika iegūta informācija par pieaugušo piedalīšanos vai nepiedalīšanos izglītībā pēc vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa.

Datubāzes sadaļa Izglītība - ikgadējie dati.

Metodoloģiska informācija (arodapmācība)

Metodoloģiska informācija (pieaugušo apmācība)