Palielinās koģenerācijas stacijās saražotais elektroenerģijas daudzums

20.05.2016

2015. gadā koģenerācijas stacijās saražotas 3 526,8 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 17 % vairāk nekā 2014. gadā un kas veido 63 % no kopējā Latvijā saražotā elektroenerģijas daudzuma, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pērn koģenerācijas stacijās saražotas 5 540,4 GWh siltumenerģijas – 72 % no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma.

Pērn Latvijā darbojās 183 koģenerācijas stacijas – par 8 koģenerācijas stacijām vairāk nekā 2014. gadā.  Koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā elektriskā jauda 2015. gadā bija 1 275,1 megavati (MW), kas kopš 2007. gada ir divkāršojusies un salīdzinājumā ar 2014. gadu ir pieaugusi par 9,8 MW.

Koģenerācijas staciju darbību raksturojošie rādītāji 2015. gadā

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda

Koģenerācijas staciju skaits

Kopējā uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

183

1 275,1

3 526,8

5 540,4

līdz 0,2 MW

21

3,1

18,4

38,6

no 0,2 līdz 0,5 MW 

37

14,2

81,4

134,7

no 0,5 līdz 1 MW 

62

50,3

332,2

634,5

no 1 līdz 5 MW 

56

130,0

800,1

1 695,5

no 5 līdz 20 MW 

3

27,7

105,6

186,1

virs 20 MW

4

1 049,8

2 189,1

2 851,0

Latvijā darbojas četras koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu lielāku par 20 MW, kas veido 82 % no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Tās saražoja 62 % no kopējā koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģijas daudzuma. Trīs no tām darbojās Rīgā, viena – Zemgales reģionā.

Vislielākā uzstādītā elektriskā jauda 2015. gadā bija koģenerācijas stacijām Rīgā – 1 060,0 MW jeb 83 % no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Otra lielākā uzstādītā jauda (60,6 MW) bija Zemgales reģionā, kas ir par 2 % vairāk nekā 2014. gadā. Vismazākā uzstādītā elektriskā jauda (27,6 MW) 2015. gadā bija Vidzemes reģionā, kas salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājusies par 3 %.

Vidzemes un Zemgales reģionā ir vislielākais koģenerācijas staciju īpatsvars, kurās izmanto atjaunīgos energoresursus (AER). Piemēram, 2015. gadā Vidzemē AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda bija 23,2 MW jeb 79 % no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas šajā reģionā.

Koģenerācijas staciju elektriskā jauda un patērētais kurināmais Latvijas reģionos 2015. gadā

Latvijā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi. 2015. gadā 78 % elektroenerģijas un 68 % siltumenerģijas saražoja koģenerācijas stacijās, izmantojot dabasgāzi. To uzstādītā elektriskā jauda bija 1 147,1 MW.

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda pēc patērētā kurināmā 2010.–2015. gadā, %

Kurināmā veids

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dabasgāze

98,1

96,9

93,8

91,2

90,1

90,0

Kurināmā koksne

0,5

0,4

1,7

4,3

5,0

5,1

Biogāze

1,1

2,4

4,2

4,2

4,6

4,7

Citi

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

 

Pēdējo piecu gadu laikā dabasgāzes izmantošana koģenerācijas stacijās samazinās. Ja 2010. gadā dabasgāze nodrošināja 98,1 % koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas, tad 2015. gadā – 90,0 %. AER īpatsvars koģenerācijas stacijās pēdējo trīs gadu laikā palielinājies par 3,9 %. Kopš 2007. gada AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda palielinājusies 13 reizes un 2015. gadā sasniedza 124,9 MW. AER koģenerācijas staciju saražotais elektroenerģijas daudzums palielinājās 17 reizes, sasniedzot 768,5 GWh, kas ir 22 % no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma koģenerācijas stacijās.

Uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijās, MW

Saražotā elektroenerģija koģenerācijas stacijās, GWh

Ievērojamais AER koģenerācijas staciju saražotās elektroenerģijas pieaugums ir saistīts ar valsts atbalsta programmām. To mērķis ir nodrošināt 40 % AER īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu) un samazināt Latvijas enerģētisko atkarību no energoresursu importa.

Dati par koģenerācijas staciju darbību publicēs 20. jūnijā CSP datubāzē sadaļā „Vide un enerģētika”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Līga Vilcāne
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Liga [dot] Vilcane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366769