Pabeigts iekšzemes kopprodukta datu pārrēķins pēc jaunās metodoloģijas

01.10.2015

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir pabeigusi gada nacionālo kontu laikrindu pārrēķinu no 1995. gada. Pārrēķinātie gada novērtējuma dati ir publicēti CSP datubāzē sadaļā “Iekšzemes kopprodukts”.

Ceturkšņa IKP novērtējuma pārrēķinu kopumā par 82 ceturkšņiem plānots pabeigt līdz šā gada 26. oktobrim. Tā kā 2014. gada IKP aprēķins balstās uz ceturkšņa datu avotiem (t.i. gads ir ceturkšņu summa), ir iespējamas izmaiņas 2014. gada IKP novērtējumā.

Pārrēķins veikts, lai īstenotu nacionālo kontu sistēmas datu pārveidošanu atbilstoši jaunajiem metodoloģiskajiem principiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulas Nr.549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (EKS 2010) prasībām.

Pārrēķinātie iekšzemes kopprodukta (IKP) un nacionālā kopienākuma (NKI) dati šā gada 22. septembrī tika iesniegti Eiropas Komisijai. NKI ir viens no ES datu avotiem, ko izmanto dalībvalstu iemaksu ES budžetā aprēķināšanai. Eiropas Savienības Statistikas birojs “Eurostat” uzrauga NKI novērtējuma atbilstību Eiropas kontu sistēmas metodoloģijas prasībām un salīdzināmību starp ES valstīm.

 

Papildu informācija:
Intars Abražuns
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Gada nacionālo kontu daļas vadītājs
Tālr.: 67366864
E-pasts: Intars [dot] Abrazuns [at] csb [dot] gov [dot] lv