Ostu un lidostas darbības rezultāti 2008. gada 1. pusgadā

29.07.2008

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 1. pusgadā kravu apgrozība ostās sasniedza 32,2 milj. t, kas ir par 2,6% vairāk nekā 2007. gada 1. pusgadā.

No ostām 2008. gada 6 mēnešos nosūtīja 29,2 milj. t kravu, kas ir par 5,9 % vairāk nekā 2007. gada janvārī – jūnijā.

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas (milj. t)

2008. gada 1. pusgadā no ostām nosūtīja 10,9 milj. t naftas produktu, kas ir par 1,9% vairāk nekā 2007. gada 1. pusgadā. No ostām nosūtīto ogļu apjoms sasniedza 9 milj. t (pieaugums par 27%). Nosūtītās labības un labības produktu apjoms 2008. gada janvārī – jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – jūniju, ir pieaudzis par 45%, un tas bija 1 milj. t. Savukārt no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms ir samazinājies par 30,4% un veidoja 2 milj. t. 2008. gada 6 mēnešos no ostām nosūtīja 1,9 milj. t kokmateriālu, par 13,6% mazāk nekā 2007. gada 1. pusgadā.

Ostās saņemto kravu apjoms ir samazinājies. 2008. gada janvārī – jūnijā ostās saņēma un izkrāva 3 milj. t, kas ir par 21,3% mazāk nekā 2007. gada 6 mēnešos.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas (tūkst. t)

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineri: 0,6 milj. t, kas ir par 6,4%, mazāk nekā 2007. gada 6 mēnešos. Ostās izkrāva arī 0,5 milj. t mobilo kravu – samazinājums par 12,7%, 0.4 milj. t jēlnaftas - samazinājies par 35,4%. Savukārt naftas produktu apjoms samazinājies par 48,2%, bet celtniecības materiālu apjoms – par 5,6%.

Nosūtītās un saņemtās kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (milj. t)

2008. gada janvārī – jūnijā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 15,0 milj. t kravu, kas ir par 7,1% mazāk nekā 2007. gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā ir samazinājies par 4,4% un veidoja 13,9 milj. t. Saņemto kravu apjoms ir samazinājies par 31,9%.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2008. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2007. gada janvāri – jūniju, ir palielinājusies par 14,1% un sasniedza 14,4 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 12,9 milj. t kravu, kas ir par 17,1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt ostā izkrāva 1,5 milj. t kravu, kas ir par 6,4% mazāk nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2008. gada janvārī - jūnijā bija 2,2 milj. t, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2007. gada 6 mēnešos. No Liepājas ostas nosūtīja 1,9 milj. t kravu, kas ir par 20,9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms 2008. gada janvārī – jūnijā Liepājas ostā ir samazinājies un sasniedza 0,3 milj. t, kas ir par 28,4 % mazāk nekā pērn šajā laika periodā.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2008. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājusies. 2008. gada 6 mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0,6 milj. t, kas ir par 4% mazāk nekā 2007. gada 1. pusgadā.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojām turpina pieaugt. 2008. gada 1. pusgadā lidostā iebrauca un izbrauca 1659,6 tūkst. pasažieru, kas ir par 17,5% vairāk nekā 2007. gada janvārī – jūnijā.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

Izmantojot Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, 2008. gada janvārī – jūnijā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 872,9 tūkst. pasažieru, kas ir par 27,9% vairāk nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos. Savukārt, izmantojot ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus, lidostā “Rīga” 2008. gada 1. pusgadā iebrauca un izbrauca 786,7 tūkst. pasažieru, kas ir par 7,7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2008. gada 1. pusgadā palielinājusies pasažieru apgrozība Rīgas pasažieru ostā. 2008. gada janvārī – jūnijā ostā iebrauca un izbrauca 182,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā gada 1. pusgadā.

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas ostā pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

2008. gada 1. pusgadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 12,5 tūkst pasažieru, kas ir par 41,3% mazāk nekā 2007. gada 1. pusgadā.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte