Ostu un lidostas darbības rezultāti 2007. gadā

04.02.2008

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir palielinājies. 2007. gadā kravu apgrozība ostās bija 62.4 milj. t kravu, kas ir par 4.9 % vairāk nekā 2006. gadā.

No ostām 2007. gada 12 mēnešos nosūtīja 55.2 milj. t kravu, kas ir par 4 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – decembrī.

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas (milj. t)

Pieaudzis no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms. 2007. gada janvārī – decembrī no ostām nosūtīja 21.1 milj. t naftas produktu, kas ir par 7.1 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – decembrī. No ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – decembri, ir palielinājies par 3.4 % un tas bija 1.2 milj. t. Arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms ir pieaudzis. No ostām nosūtīja 5.2 milj. t minerālmēslu – par 1.1 % vairāk nekā 2006. gada attiecīgā periodā, kā arī 4.6 milj. t kokmateriālu un 14.6 milj. t ogļu, kuru apjoms palicis 2006. gada līmenī.

2007. gada divpadsmit mēnešos pieaudzis ostās saņemto kravu apjoms. 2007. gada janvārī – decembrī ostās saņēma un izkrāva 7.2 milj. t, kas ir par 12.9 % vairāk nekā 2006. gada 12 mēnešos.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas (milj. t)

Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1.3 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 18.9 %, salīdzinot ar 2006. gada janvāri – decembri. 2007. gada 12 mēnešos ostās izkrāva 1.1 milj. t mobilo kravu, kas ir par 14 % vairāk nekā 2006.gadā. Ostās izkrautās jēlnaftas apjoms 2007. gadā palielinājies par 6 %, bet naftas produktu apjoms pieaudzis par 4.5 %. Ostās izkrauto celtniecības materiālu apjoms 2007. gadā pieaudzis par 12.7 % un sasniedza 1 milj. t. Par 39.5 % samazinājies ostās saņemtā cukura apjoms, kas 2007. gadā bija tikai 0.3 milj. t.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās (milj. t)

2007. gada janvārī – decembrī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 31 milj. t kravu, kas par 6.8 % pārsniedza 2006. gada attiecīgā perioda rezultātus.

Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2007. gadā ir pieaudzis par 6.9 % un veidoja 28.1 milj. t. Salīdzinot ar pērnā gada divpadsmit mēnešiem, pieaudzis no Ventspils ostas nosūtīto ogļu apjoms, kas 2007. gadā bija 4.1 milj. t., veidojot pieaugumu par 4.4 %. Pieaudzis Ventspils ostā tankkuģos iekrauto un nosūtīto jēlnaftas un naftas produktu apjoms, sasniedzot attiecīgi 1 milj. t un 16.3 milj. t. Nosūtītās jēlnaftas apjoms pieaudzis par 4.8 %, bet naftas produktu apjoms - par 11.7 %. Salīdzinot ar iepriekšējā gada divpadsmit mēnešiem, ir samazinājies nosūtīto mobilo kravu apjoms par 11.4 %, sasniedzot 0.9 milj.t, kā arī nosūtītā kālija sāls apjoms par 12.5 % (kopējais apjoms veidoja 3.2 milj. t.). Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2007. gada 12 mēnešos pieaudzis par 5.5 %. Izkrauto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar pērnā gada 12 mēnešiem, palielinājies par 2.3 %. Par 5.8 % pieaudzis saņemtās jēlnaftas apjoms un par 4.8 % saņemto naftas produktu apjoms. Izkrautā cukura apjoms samazinājies par 30.4 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2007. gada divpadsmit mēnešos, salīdzinot ar 2006.gada janvāri – decembri, ir palielinājusies par 2.3 % un bija 25.9 milj. t.

No Rīgas ostas nosūtīja 22.5 milj. t kravu, kas ir par 0.2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 10.5 milj. t, kas ir par 1.8 % mazāk nekā 2006. gada divpadsmit mēnešos. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2007. gadā bija 2.9 milj. t, kas ir par 2.7 % mazāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. 2007. gada 12 mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja 4.2 milj. t naftas produktu, kas ir par 2.9 % mazāk nekā pērn. Pieaudzis no Rīgas ostas nosūtīto minerālmēslu un kravu konteineros apjoms – attiecīgi par 42.2 % un 6.2 %. 2007. gada janvārī – decembrī pieaudzis Rīgas ostā saņemto kravu apjoms. Rīgas ostā izkrāva 3.4 milj. t kravu, kas ir par 19.1 % vairāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. 2007. gada janvārī - decembrī Rīgas ostā izkrāva 1.2 milj. t kravu konteineros, kas ir par 20.9 % vairāk nekā 2006. gada 12 mēnešos. Rīgas ostā izkrauto celtniecības materiālu daudzums ir nedaudz samazinājies par 6.6 % un veidoja 0.6 milj. t.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā 2007. gadā, saalīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājies. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2007. gada 12 mēnešos bija 4 milj. t, kas ir par 0.9 % vairāk kā 2006.gadā.

2007. gada janvārī – decembrī no Liepājas ostas nosūtīja 3.3 milj. t kravu, kas ir par 2.6 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā iekrautās labības un labības produktu apjoms palielinājies 1.5 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: naftas produktu apjoms - par 24.3 %, nosūtīto kokmateriālu - par 10.1 %, melno metālu un to izstrādājumu - par 6.7 %. Saņemto kravu apjoms 2007. gada janvārī – decembrī Liepājas ostā pieauga un sasniedza 0.7 milj. t, kas ir par 20.2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms gan samazinājies par 5.1 %. Saņemto kravu pieaugumu noteica saņemto celtniecības materiālu apjoms, kas 2007. gada divpadsmit mēnešos bija 0.2 milj. t – 2.2 reizes vairāk nekā pērn.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2007. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies. 2007. gada divpadsmit mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1.4 milj. t, kas ir par 32.4 % vairāk nekā pērn. Lielāko daļu (84.7 %) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0.8 milj. t bija kokmateriāli, 0.3 milj. t – koksnes šķelda.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2007. gadā lidostā iebrauca un izbrauca 3160.5 tūkst. pasažieru, kas ir par 26.7 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – decembrī. s

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā “Rīga” pa ceturkšņiem (tūkst. pasažieru)

Pieauga pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, kā arī to pasažieru skaits, kuri dod priekšroku ārvalstu aviokompānijām. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2007. gada janvārī – decembrī lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1589.1 tūkst. pasažieru, kas ir par 41.6 % vairāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām iebrauca un izbrauca 1571.4 tūkst. pasažieru, kas ir par 14.5 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2007. gadā palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. 2007. gada janvārī – decembrī ostā iebrauca un izbrauca 441.9 tūkst. pasažieru, kas ir 1.8 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri Rīgas ostā pa ceturkšņiem
(tūkst. pasažieru)

2007. gadā pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 50.6 tūkst., kas ir par 2.1 % mazāk nekā 2006.gadā.

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte