Ostu un lidostas darbības rezultāti 2006.g.1.ceturksnī

28.04.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1.ceturksnī Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir nedaudz samazinājies. 2006.gada janvārī-martā kravu apgrozība ostās bija 14.5 milj. t kravu, kas ir par 0.8% mazāk kā 2005.gada 1.ceturksnī.

No ostām 2006.gada 1.ceturksnī nosūtīja 13.7 milj. t kravu, kas ir par 2.4% mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī.. 2006.gada pirmajos 3 mēnešos no ostām nosūtīja 3.7 milj. t ogļu - par 18.1% vairāk nekā 2005.gada 3 mēnešos. Sakarā ar to, ka 2006.gada 1.ceturksnī samazinājušies jēlnaftas un naftas produktu pārvadāšanas apjomi pa dzelzceļu, arī no ostām nosūtītās jēlnaftas un naftas produktu apjomi ir kritušies. Nosūtītās jēlnaftas apjoms 2006.gada 1.ceturksnī bija 44.2 tūkst. t, kas ir 3.5 reizes mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī.. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2006.gada 3 mēnešos bija 5.5 milj. t, kas ir par 5.2% mazāk nekā 2005.gada janvārī-martā. 2006.gada 1.ceturksnī no ostām nosūtīja 1.1 milj. t kokmateriālu, kas ir par 20.6% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms 2006.gada pirmajos 3 mēnešos bija 1.2 milj. t, kas ir par 32.8% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā.

Saņemto kravu apjoms ostās 2006.gada 1.ceturksnī bija 0.8 milj. t, kas ir par 36.5% vairāk nekā 2005.gada 3 mēnešos. To galvenokārt noteica abu lielāko saņemto kravu (kravu konteineros un mobilo (roll on/roll of) kravu) apjomu pieaugums. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros - 0.2 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 20.5%, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-martu. 2006.gada 3 mēnešos ostās izkrāva arī 0.2 milj. t mobilo kravu. Šīs saņemtās kravas apjoms pieauga par 15.5%, salīdzinot ar 2005.gada 1.ceturksni. Ostās 2006.gada pirmajos 3 mēnešos izkrāva 74.4 tūkst. t cukura, kas ir 1.6 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ostās izkrautās labības un labības produktu apjoms pieaudzis 3.2 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni.

2006.gada janvārī-martā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 7.3 milj. t kravu, kas ir par 3.4% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada 1.ceturksnī ir samazinājies par 6.3%, un tas bija 7 milj.t. Būtiski krities no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2006.gada 1.ceturksnī bija 0.8 milj. t - par 35% mazāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Nosūtīto naftas produktu apjoms sasniedza 4.2 milj. t, kas ir par 8.7% mazāk nekā 2005.gada janvārī-martā. Pieaudzis Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms - 1 milj. t, kas ir par 6.7% vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Sakarā ar to, ka visu mobilo kravu nosūtīšana un saņemšana no Liepājas ostas pārgāja uz Ventspils ostu, būtiski pieaudzis nosūtīto mobilo kravu apjoms – 8.2 reizes. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada pirmajos 3 mēnešos pieaudzis 3.1 reizi. Saņemto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2005.gada 1.ceturksni, palielinājies 7.8 reizes. Tāpat 4.2 reizes pieaudzis saņemto kravu konteineros apjoms. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms 2006.gada pirmajos 3 mēnešos palielinājies par 60.7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 3 mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2006.gada pirmajos 3 mēnešos bija 6 milj. t, kas ir par 5.2% vairāk nekā 2005.gada 3 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 5.6 milj. t kravu, kas ir par 5.4% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-martā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 2.7 milj. t, kas ir par 23.9% vairāk nekā 2005.gada janvārī-martā. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2006.gada 1.ceturksnī bija 0.7 milj. t, kas ir par 27.1% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada trīs mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja 1.1 milj. t naftas produktu, kas ir par 4% vairāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada 1.ceturksnī Rīgas ostā izkrāva 0.4 milj. t kravu, kas ir par 2.8% vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu Rīgas ostā veidoja kravas konteineros. 2006.gada 1.ceturksnī Rīgas ostā izkrāva 0.2 milj. t kravu konteineros, kas ir par 15.8% vairāk nekā 2005.gada janvārī–martā.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Daļēji to ietekmējis tas, ka visu mobilo kravu nosūtīšana un saņemšana ir pārgājusi no Liepājas ostas uz Ventspils ostu. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2006.gada 1.ceturksnī bija 1milj. t, kas ir par 11% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada janvārī-martā no Liepājas ostas nosūtīja 0.9 milj. t kravu, kas ir par 11% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā nosūtīto naftas produktu apjoms palielinājies par 39%. Arī labības un labības produktu izkraušanas apjoms palielinājies par 16.8%, salīdzinot ar 2005.gada 1.ceturksni. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: melno metālu un tā izstrādājumu apjoms kritās par 30.2%, nosūtīto kokmateriālu - par 7.1%. Saņemto kravu apjoms 2006.gada 1.ceturksnī Liepājas ostā sasniedza 0.1 milj. t, kas ir par 10.5% mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Lielāko saņemto kravu apjomu 2006.gada janvārī-martā Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies 4.2 reizes.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2006.gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-martu, ir samazinājusies. 2006.gada trīs mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 189.2 tūkst. t, kas ir par 14% mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī. Lielāko daļu (89.9%) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 127.1 tūkst. t bija kokmateriāli.

Joprojām turpina augt pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”. 2006.gada 1.ceturksnī lidostā iebrauca un izbrauca 490.8 tūkst. pasažieru, kas ir 1.5 reizes vairāk nekā 2005.gada janvārī-martā. Ļoti strauji pieauga gan to pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, gan to, kuri dod priekšroku ārvalstu aviokompānijām. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2006.gada pirmajos 3 mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 200.4 tūkst. pasažieru, kas ir par 39.9% vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2006.gada 1. ceturksnī iebrauca un izbrauca 290.4 tūkst. pasažieru, kas ir 1.6 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2006.gada 1. ceturksnī bija ar Lielbritānijas lidostām – 105.4 tūkst. pasažieru, pieaugums, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu, bija 1.8 reizes. Ar Vācijas lidostām pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” pieauga par 4.7% un bija 72.5 tūkst. pasažieru. Ar Dānijas lidostām pasažieru apgrozība bija 34.4 tūkst. pasažieru, kas ir 1.6 reizes vairāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī.

Būtiski 2006.gada 3 mēnešos samazinājusies pasažieru apgrozība Rīgas pasažieru ostā. Sakarā ar to, ka tika pārtraukta prāmja “Baltic Kristina” kustība, ostā iebrauca un izbrauca tikai 6.1 tūkst. pasažieru, kas ir 3.3 reizes mazāk nekā 2005.gada 1.ceturksnī.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās

(tūkst. t)

  

2005.gada
 1.cet.

2006.gada
 1.cet.

2006.g. pret 2005.g.
(%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

14030.2

13694.3

97.6

tai skaitā:

   

 

 

nafta un naftas produkti

5984.0

5567.8

93.0

ogles

3167.0

3738.7

118.1

Saņemtas kravas, pavisam

607.2

829.0

136.5

tai skaitā:

   

kravas konteineros

207.3

249.8

120.5

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

169.2

195.4

115.5

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

7447.5

6979.8

93.7

tai skaitā:

  

nafta un naftas produkti

4729.0

4217.1

89.2

minerālmēsli

1262.3

820.6

65.0

Saņemtas kravas, pavisam

101.9

311.1

3.1 reize

tai skaitā:

  

 

 

cukurs

46.3

74.4

160.7

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

22.8

176.9

7.8 reizes

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

5344.0

5633.8

105.4

tai skaitā:

  

 

 

ogles

2194.5

2719.4

123.9

naftas produkti

1071.1

1113.5

104.0

Saņemtas kravas, pavisam

381.5

392.2

102.8

tai skaitā:

  

 

 

kravas konteineros

200.4

232.0

115.8

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

76.9

18.5

24.1

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

1023.4

910.6

89.0

tai skaitā:

 

 

melnie metāli un tā izstrādājumi

234.6

163.8

69.8

kokmateriāli

195.3

181.5

92.9

Saņemtas kravas, pavisam

119.1

106.6

89.5

tai skaitā:

 

labība un labības produkti

16.6

70.5

4.2 reizes

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

215.3

170.1

79.0

tai skaitā:

  

 

 

kokmateriāli

152.5

127.1

83.4

koksnes šķelda

30.3

31.9

105.3

Saņemtas kravas, pavisam

4.7

19.1

4 reizes

tai skaitā:

 

 

zivis

3.2

3.2

99.7

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte