Ostu un lidostas darbības rezultāti 2006.g. 1.pusgadā

28.07.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 1.pusgadā Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir nedaudz palielinājies. 2006.gada janvārī-jūnijā kravu apgrozība ostās bija 30 milj. t kravu, kas ir par 0.3% vairāk kā 2005.gada 1.pusgadā.

No ostām 2006.gada 1.pusgadā nosūtīja 27.5 milj. t kravu, kas ir par 3.2% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Pieaudzis no ostām nosūtīto ogļu apjoms. 2006.gada janvārī-jūnijā no ostām nosūtīja 8 milj. t ogļu - par 9.8% vairāk nekā 2005.gada sešos mēnešos. Sakarā ar to, ka 2006.gada 1.pusgadā būtiski samazinājušies jēlnaftas pārvadāšanas apjomi pa dzelzceļu, arī no ostām nosūtītās jēlnaftas un naftas produktu apjomi 2006.gada 1.pusgadā ir kritušies. Nosūtītās jēlnaftas apjoms 2006.gada 1.pusgadā bija tikai 0.3 milj. t, kas ir par 8.5% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2006.gada 6 mēnešos bija 10.5 milj. t, kas ir par 2.7% mazāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Turklāt 2006.gada 1.pusgadā no ostām nosūtīja arī 2.3 milj. t kokmateriālu, kas ir par 23.2% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms 2006.gada pirmajos sešos mēnešos bija būtiski samazinājies, sasniedzot 2.1 milj. t, kas ir par 38.9% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā.

Saņemto kravu apjoms ostās 2006.gada 1.pusgadā būtiski palielinājies un bija 2.5 milj. t, kas ir par 63.1% vairāk nekā 2005.gada 6 mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0.5 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 14.1%, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-jūniju. 2006.gada 6 mēnešos ostās izkrāva 0.5 milj. t mobilo kravu. To apjoms palielinājies par 23.4%, salīdzinot ar 2005.gada 1.pusgadu. Ostās 2006.gada pirmajos 6 mēnešos izkrāva 0.3 milj. t cukura, kas ir 2.6 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ostās izkrautās labības un labības produktu apjoms 2006.gada 1.pusgadā pieaudzis 1.8 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.pusgadu.

Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 14.6 milj. t kravu, kas ir par 2.8% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada 1.pusgadā ir samazinājies par 8.4% un sasniedza 13.5 milj.t. Būtiski samazinājies no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2006.gada 1.pusgadā bija 1.4 milj. t - par 47.6% mazāk nekā iepriekšējā gada 1.pusgadā. Nosūtīto naftas produktu apjoms sasniedza 7.9 milj. t, kas ir par 8.7% mazāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Nedaudz ir samazinājies Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms, sasniedzot 2.2 milj. t, kas ir par 1.2% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Sakarā ar kuģu aģenta darbības vietas maiņu no Liepājas ostas uz Ventspils ostu, būtiski pieaudzis nosūtīto mobilo kravu apjoms – 7.8 reizes. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada janvārī-jūnijā pieaudzis 4.3 reizes un bija 1.1 milj. t. Saņemto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2005.gada 1.pusgadu, palielinājies 8 reizes. Tāpat 12.6 reizes pieaudzis saņemto kravu konteineros apjoms. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms 2006.gada janvārī-jūnijā palielinājies 1.9 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada sešiem mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2006.gada janvārī-jūnijā bija 12.8 milj. t, kas ir par 6.4% vairāk nekā 2005.gada 6 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 11.7 milj. t kravu, kas ir par 5.2% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-jūnijā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 5.8 milj. t, kas ir par 15.4% vairāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Nosūtīto kokmateriālu apjoms bija 1.5 milj. t, kas ir par 26.3% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. No Rīgas ostas nosūtīja arī 2.1 milj. t naftas produktu, kas ir par 15.9% vairāk nekā 2005.gada sešos mēnešos. 2006.gada 1.pusgadā Rīgas ostā izkrāva 1.1 milj. t kravu, kas ir par 20.7% vairāk nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu Rīgas ostā veidoja kravas konteineros. 2006.gada 1.pusgadā Rīgas ostā izkrāva 0.5 milj. t kravu konteineros, kas ir par 5.9% vairāk nekā 2005.gada janvārī–jūnijā. Izkrauti tika 0.2 milj.t celtniecības materiālu, kas ir 3.7 reizes vairāk kā iepriekšējā gada 1.pusgadā, kā arī 0.1 milj.t cukura – 5.5 reizes vairāk kā 2005.gada janvārī-jūnijā.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Daļēji to ietekmēja kuģu aģenta darbības vietas maiņa no Liepājas ostas uz Ventspils ostu. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2006.gada 1.pusgadā bija 2.1milj. t, kas ir par 10.4% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada janvārī-jūnijā no Liepājas ostas nosūtīja 1.8 milj. t kravu, kas ir par 7.1% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko apjomu no Liepājas ostā nosūtītajām kravām veidoja naftas produkti, kuru nosūtīšanas apjoms palielinājies 1.8 reizes. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: melno metālu un tā izstrādājumu apjoms samazinājās par 1.7%, nosūtīto kokmateriālu - par 27.7%, labības un labības produktu - par 12.5%. Saņemto kravu apjoms 2006.gada 1.pusgadā Liepājas ostā sasniedza 0.3 milj. t, kas ir par 28% mazāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Lielāko saņemto kravu apjomu 2006.gada janvārī-jūnijā Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies 1.9 reizes, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2006.gada sešos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-jūniju, ir samazinājusies. 2006.gada 1.pusgadā nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.5 milj. t, kas ir par 6.9% mazāk nekā 2005.gada 1.pusgadā. Lielāko daļu (83.3%) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0.3 milj. t bija kokmateriāli.

Joprojām turpina augt pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”. 2006.gada 1.pusgadā lidostā iebrauca un izbrauca 1132.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 39.7% vairāk nekā 2005.gada janvārī-jūnijā. Pieauga gan Latvijas aviokompāniju, gan ārvalstu aviokompāniju pakalpojumu izmantojošoto pasažieru skaits. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2006.gada sešos mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 487.5 tūkst. pasažieru, kas ir par 31.4% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.pusgadā. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2006.gada 1. pusgadā iebrauca un izbrauca 644.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 46.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2006.gada 1. pusgadā bija ar Lielbritānijas lidostām – 217.2 tūkst. pasažieru, pieaugums, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu, bija 1.7 reizes. Ar Vācijas lidostām pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2006.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu, nedaudz samazinājās - par 0.8% un sasniedza 167.5 tūkst. pasažieru. Sakarā ar to, ka Īrijā strādā daudz viesstrādnieku no Latvijas, ļoti būtiski palielinājusies pasažieru apgrozība ar Īrijas lidostām. 2006.gada 1.pusgadā pasažieru apgrozība ar tām pieaugusi 4.4 reizes un bija 92.5 tūkst. pasažieru.

Neskatoties uz to, ka 2006.gada 1.ceturksnī pasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā bija strauji samazinājusies, 1.pusgadā kopā pasažieru apgrozība ir palielinājusies, pateicoties 2006.gada 2.ceturksnī atjaunotajai prāmja satiksmei uz Zviedriju. 2006.gada 1.pusgadā Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 82.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2005.gada 1.pusgadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās
(tūkst. t)

2005.gada
1.pusg..

2006.gada 1.pusg.

2006.g. pret 2005.g.

(%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

28378.4

27475.4

96.8

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

11065.4

10750.8

97.2

ogles

7299.8

8013.5

109.8

Saņemtas kravas, pavisam

1554.9

2536.3

163.1

tai skaitā:

kravas konteineros

446.7

509.7

114.1

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

375.2

463.1

123.4

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

14731.8

13493.8

91.6

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

8906.1

8131.2

91.3

minerālmēsli

2618.3

1373.0

52.4

Saņemtas kravas, pavisam

252.8

1078.7

4.3 reizes

tai skaitā:

cukurs

81.1

153.5

1.9 reizes

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

50.8

404.2

8 reizes

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

11161.9

11741.7

105.2

tai skaitā:

ogles

5026.3

5799.2

115.4

naftas produkti

1828.5

2118.7

115.9

Saņemtas kravas, pavisam

919.1

1109.2

120.7

tai skaitā:

kravas konteineros

431.2

456.8

105.9

celtniecības materiāli

55.4

204.8

3.7 reizes

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

1946.7

1807.7

92.9

tai skaitā:

melnie metāli un tā izstrādājumi

360.4

354.2

98.3

kokmateriāli

410.8

296.9

72.3

Saņemtas kravas, pavisam

363.6

261.7

72.0

tai skaitā:

labība un labības produkti

104.3

193.0

1.9 reizes

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

538.0

432.2

80.3

tai skaitā:

kokmateriāli

401.0

336.5

83.9

koksnes šķelda

74.8

62.8

84.0

Saņemtas kravas, pavisam

19.4

86.7

4.5 reizes

tai skaitā:

celtniecības materiāli

-

32.5

x

zivis

8.7

9.8

113.1

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa

tālr.7366810
Edīte Miezīte