Ostu un lidostas darbības rezultāti 2005.gadā.

27.01.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms bija 60 milj. t , kas ir par 4.6% vairāk nekā 2004.gadā.

No ostām 2005.gada 12 mēnešos nosūtīja 55.9 milj. t kravu, kas ir par 3.3% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. Būtiski samazinājies nosūtītās jēlnaftas apjoms. 2005.gada divpadsmit mēnešos no ostām nosūtīja 0.4 milj. t jēlnaftas, kas ir 5.2 reizes mazāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Joprojām šo apjomu veidoja tikai pa dzelzceļu uz ostām transportētā jēlnafta. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2005.gada janvārī-decembrī bija 20.1 milj. t, kas ir par 3.4% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. Pieaudzis arī no ostām nosūtīto ogļu apjoms. 2005.gada 12 mēnešos no ostām nosūtīja 15.3 milj. t ogļu - par 14.9% vairāk nekā 2004.gada 12 mēnešos. No ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms 2005.gada janvārī-decembrī bija 6.5 milj. t, kas ir par 8.2% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. Bez tam 2005.gada 12 mēnešos no ostām nosūtīja arī 5.7 milj. t kokmateriālu, kas ir par 10.6% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Saņemto kravu apjoms ostās 2005.gada 12 mēnešos bija 4.1 milj. t, kas ir par 25.8% vairāk nekā 2004.gada divpadsmit mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms pieaudzis par 12.9%, salīdzinot ar 2004.gada janvāri-decembri. 2005.gadā ostās izkrāva arī 0.8 milj. t mobilo kravu. Šī saņemtās kravas veida apjoms palielinājies par 13.1%, salīdzinot ar 2004.gada 12 mēnešiem. Būtiski pieaudzis ostās izkrauto celtniecības materiālu (4.8 reizes) un labības un labības produktu (par 47%) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ostās 2005.gada 12 mēnešos izkrāva 304 tūkst. t cukura, kas ir par 29.2% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2005.gada janvārī-decembrī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 29.9 milj. t kravu, kas ir par 7.4% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. No Ventspils ostas nosūtīja 0.2 milj. t jēlnaftas, kas ir 8.6 reizes mazāk nekā 2004.gada 12 mēnešos. No Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms 2005.gada divpadsmit mēnešos bija 5.1 milj. t, kas ir par 14.9% vairāk nekā iepriekšējā gada 12 mēnešos. Nosūtīto naftas produktu apjoms sasniedza 16.6 milj. t, kas ir par 12.8% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Pieaudzis Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms – 4.6 milj. t, kas ir par 17.7% vairāk nekā 2004.gada 12 mēnešos. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2005.gada divpadsmit mēnešos palielinājies par 19.5%. Saņemto mobilo (roll on/roll of) kravu izkraušanas apjoms 2005.gada janvārī-decembrī , salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu, palielinājies 1.7 reizes un sasniedza 264.9 tūkst. t. 2005.gadā Ventspils ostā būtiski pieaudzis saņemto naftas produktu apjoms, kas sasniedza 0.3 milj. t. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms 2005.gada 12 mēnešos samazinājās par 35.7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 12 mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2005.gadā bija 24.4 milj. t, kas ir par 1.8% vairāk nekā 2004.gadā. No Rīgas ostas nosūtīja 22 milj. t kravu, kas ir par 0.5% mazāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles – 10.7 milj. t, kas ir par 13.8% vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2005.gadā bija 3.8 milj. t, kas ir par 12.3% mazāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. 2005.gada 12 mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja arī 3.2 milj. t naftas produktu, kas ir par 24.7% mazāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā. 2005.gada 12 mēnešos Rīgas ostā izkrāva 2.4 milj. t kravu, kas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu Rīgas ostā veidoja kravas konteineros. 2005.gada 12 mēnešos Rīgas ostā izkrāva 1 milj. t kravu konteineros, kas ir par 13.7% vairāk nekā 2004.gada janvārī–decembrī. Par 42% pieauga Rīgas ostā izkrauto mobilo kravu apjoms. 2005.gada 12 mēnešos būtiski pieauga Rīgas ostā izkrauto celtniecības materiālu apjoms – 4.9 reizes vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2005.gada janvārī-decembrī Liepājas ostā pārkrauto kravu apjoms ir nedaudz pieaudzis - par 0.8% vairāk nekā 2004.gada attiecīgajā periodā un sastādīja 4.5 milj. t kravu. Samazinājās nosūtīto kravu kopapjoms. 2005.gada janvārī-decembrī no Liepājas ostas nosūtīja 3.8 milj. t kravu, kas ir par 0.7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā nosūtīto naftas produktu apjoms samazinājās 1.5 reizes. Nosūtīto kokmateriālu kravu apjomi samazinājās par 6.7%, melno metālu un tā izstrādājumu apjoms samazinājās par 5.5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada divpadsmit mēnešiem. Savukārt nosūtītās labības un labības produktu apjoms palielinājās 2.3 reizes. Saņemto kravu apjoms 2005.gada 12 mēnešos Liepājas ostā sasniedza 0.7 milj. t, kas ir par 8.8% vairāk nekā 2004.gada divpadsmit mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu 2005.gada janvārī-decembrī Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti – 0.3 milj. t. To izkraušanas apjoms pieaudzis 1.6 reizes, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu. Būtiski samazinājies Liepājas ostā izkrauto mobilo kravu apjoms – par 32.6%.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2005.gada janvārī-decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-decembri, ir palielinājusies. 2005.gada divpadsmit mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1.2 milj. t, kas ir par 9.9% vairāk nekā 2004.gada 12 mēnešos. Lielāko daļu (84.1%) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0.7 milj. t bija kokmateriāli.

Joprojām strauji aug pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”. 2005.gada 12 mēnešos lidostā iebrauca un izbrauca 1877.5 tūkst. pasažieru, kas ir 1.8 reizes vairāk nekā 2004.gada janvārī-decembrī. Strauji pieauga gan to pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, gan to, kuri izmanto ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2005.gada divpadsmit mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 868.2 tūkst. pasažieru, kas ir par 41% vairāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2005.gadā iebrauca un izbrauca 1009.2 tūkst. pasažieru, kas ir 2.3 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2005.gada 12 mēnešos bija ar Vācijas lidostām – 366.7 tūkst. pasažieru. Pieaugums, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu, bija 2.2 reizes. Ar Lielbritānijas lidostām pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2005.gada janvārī-decembrī, salīdzinot ar 2004.gada attiecīgo periodu, pieauga 2.5 reizes un bija 309.9 tūkst. pasažieru. Ar Somijas lidostām pasažieru apgrozība bija 165.5 tūkst. pasažieru, kas ir 1.7 reizes vairāk nekā 2004.gada 12 mēnešos.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās

(tūkst. t)

 

2004.gads

2005.gads

2005.g. pret
2004.g., (%)

Visas ostas kopā

 

 

 

Nosūtītas kravas, pavisam

54100.8

55890.3

103.3

tai skaitā:

 

 

 

nafta un naftas produkti

21634.2

20517.3

94.8

ogles

13357.8

15343.1

114.9

Saņemtas kravas, pavisam

3299.5

4151.6

125.8

tai skaitā:

 

 

 

kravas konteineros

861.7

972.9

112.9

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

699.1

790.9

113.1

Ventspils osta

 

 

 

Nosūtītas kravas, pavisam

27111.8

29034.2

107.1

tai skaitā:

 

 

 

nafta un naftas produkti

16657.3

16787.4

100.8

minerālmēsli

4472.5

5138.0

114.9

Saņemtas kravas, pavisam

693.5

828.8

119.5

tai skaitā:

 

 

 

naftas produkti

16.1

297.3

18.5 reizes

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

154.7

264.9

171.2

Rīgas osta

 

 

 

Nosūtītas kravas, pavisam

22157.9

22045.6

99.5

tai skaitā:

 

 

 

ogles

9414.4

10713.7

113.8

kokmateriāli

4370.4

3832.8

87.7

Saņemtas kravas, pavisam

1833.4

2383.5

130.0

tai skaitā:

 

 

 

kravas konteineros

835.7

950.5

113.7

celtniecības materiāli

108.4

533.9

4.9 reizes

Liepājas osta

 

 

 

Nosūtītas kravas, pavisam

3792.3

3766.4

99.3

tai skaitā:

 

 

 

labība un labības produkti

324.5

748.9

2.3 reizes

kokmateriāli

781.9

729.5

93.3

Saņemtas kravas, pavisam

681.8

742.0

108.8

tai skaitā:

 

 

 

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

331.3

223.3

67.4

labība un labības produkti

167.9

262.9

156.6

Mazās ostas

 

 

 

Nosūtītas kravas, pavisam

1038.8

1044.1

100.5

tai skaitā:

 

 

 

kokmateriāli

791.3

743.2

93.9

koksnes šķelda

177.5

198.9

112.1

Saņemtas kravas, pavisam

90.8

197.3

2.2 reizes

tai skaitā:

 

 

 

beramkravas

43.2

171.6

4 reizes

zivis

27.3

22.7

83.3

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte