Oktobrī turpināja pieaugt graudaugu kultūru eksports

10.12.2013

2013. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 8,4% un importa – par 5,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Oktobrī ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā pieaugot līdz 46,5% (š.g. septembrī 45,8%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Augu valsts produktu eksports oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga par 18,1 milj. latu (25,7 milj. eiro) jeb 39,3%. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 8,6 milj. latu (12,2 milj. eiro) jeb par 34,7%. Oktobrī visvairāk kviešu, kviešu un rudzu maisījuma tika eksportēts uz Saūda Arābiju – 11,2 milj. latu (16,0 milj. eiro), uz Nīderlandi – 7,6 milj. latu (10,8 milj. eiro), uz Irānu – 4,9 milj. latu (7,0 milj. eiro) un uz Haiti – 3,9 milj. latu (5,5 milj. eiro).

Svarīgākās izmaiņas eksportā oktobrī, salīdzinot ar š.g. septembri:

  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 11,4 milj. latu (16,3 milj. eiro) jeb 13,5%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 11,3 milj. latu (16,1 milj. eiro) jeb 19,1%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 5,1 milj. latu (7,2 milj. eiro) jeb 11,7%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 8,6 milj. latu (12,3 milj. eiro) jeb 12,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā oktobrī, salīdzinot ar š.g. septembri:

  • parasto metālu un to izstrādājumu imports pieauga par 10,2 milj. latu (14,5 milj. eiro) jeb 15,1%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 6,9 milj. latu (9,8 milj. eiro) jeb 10,5%,
  • augu valsts produktu imports pieauga par 4,7 milj. latu (6,7 milj. eiro) jeb 19,3%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 4,5 milj. latu (6,4 milj. eiro) jeb 3,3%.

Oktobrī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 70,6% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 16,5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,2%), Krievija (11,9%), Polija (6,6%) un Vācija (6,5%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 79,8% bija ievedums no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 11,7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20,3% no importa kopapjoma), Vācija (10,5%), Polija (9,7%), Igaunija (8,6%) un Krievija (8,6%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. oktobri

2013. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

690 883

983 037

100

-0.9

+8.4

+16.8

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

103 881

147 810

15.0

+15.2

+3.8

+13.0

 

elektroierīces un elektroiekārtas

64 924

92 379

9.4

+0.9

+15.8

+11.5

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

60 524

86 118

8.8

-7.5

-5.3

+26.3

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

40 823

58 086

5.9

+0.1

+24.5

+47.0

 

graudaugu produkti

39 324

55 954

5.7

-11.1

+43.5

+59.9

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

31 353

44 611

4.5

-12.1

+9.0

-2.9

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi

24 396

34 712

3.5

+29.1

+14.1

+37.3

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

22 869

32 539

3.3

-18.9

+13.0

-1.2

 

farmācijas produkti

21 606

30 742

3.1

+8.0

+14.7

+32.1

 

dzelzs vai tērauds

17 789

25 311

2.6

-58.3

-47.0

-48.4

Dzelzs un tērauda izstrādājumu eksporta palielināšanos šā gada oktobrī salīdzinājumā ar pērnā gada oktobri visvairāk ietekmēja dzelzs un tērauda izstrādājumu dzelzceļiem un tramvaju ceļiem eksporta pieaugums  par 3,4 milj. latu (4,8 milj. eiro) jeb 16,9 reizes (galvenokārt uz Lietuvu).

Savukārt dzelzs un tērauda eksports strauji samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģētā tērauda stieņu eksportam par 23,0 milj. latu (32,8 milj. eiro) jeb par 93,4%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. oktobri

2013. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

794 417

1 130 353

100

-7.9

+5.3

+7.6

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

127 813

181 862

16.1

-8.1

-3.3

+3.6

 

elektroierīces un elektroiekārtas

81 714

116 269

10.3

-1.4

+0.3

+16.0

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

61 386

87 344

7.7

-26.9

+5.0

-6.4

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

55 155

78 478

6.9

-19.1

+17.3

+10.8

 

dzelzs un tērauds

34 059

48 462

4.3

-14.5

+32.3

+7.7

 

plastmasas un to izstrādājumi

32 336

46 011

4.1

+6.2

+15.0

+13.3

 

farmācijas produkti

31 744

45 167

4.0

+15.4

+17.2

+19.2

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

24 541

34 918

3.1

+13.4

+3.1

+27.4

Farmācijas produktu imports oktobrī salīdzinājumā ar pērnā gada oktobri palielinājās, pieaugot medikamentu importam par 0,7 milj. latu (1,1 milj. eiro) jeb par 3,5%. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu ietekmēja datoru un to sastāvdaļu importa kritums par 5,0 milj. latu (7,1 milj. eiro) jeb par 37,4%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska Tālr.:67366604

 


1 Dati precizēti par 2013.gada janvāri un jūliju.