Oktobrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 6,7 %

05.12.2016

2016. gada oktobrī, salīdzinot ar 2015. gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 6,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija  apstrādes rūpniecībā par 7,0 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,1 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas kāpumu galvenokārt ietekmēja produkcijas apjoma pieaugums automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozarē par 21,2 % un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē par 18,8 %. Produkcijas apjoma pieaugums bija arī pēc īpatsvaralielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: pārtikas produktu ražošanā – par 6,0 %, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 4,9 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 4,6 % Ražošanas un produkcijas realizācijas kāpums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē.Savukārt produkcijas apjoma kritums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 12,4 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 11,8 % un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 4,4 %.

2016. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,4 %, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē kāpums par 6,8 %, apstrādes rūpniecībā – par 0,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 13,5 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris – oktobris,

salīdzinot ar

2015. gada  janvāri – oktobri

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada oktobris, salīdzinot ar

2016. g. septembri (sezonāli izlīdzināts)

2015. g. oktobri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3,6

2,4

6,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-2,4

6,8

9,8

Apstrādes rūpniecība

3,9

0,8

7,0

Pārtikas produktu ražošana

0,5

0,3

6,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,1

-6,1

-4,4

Apģērbu ražošana

-4,3

-0,9

-1,6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,3

-2,1

4,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3,2

4,9

-0,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9,5

2,6

18,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,3

-1,5

4,6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15,3

2,8

20,1

Elektrisko iekārtu ražošana

0,9

11,5

15,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,2

3,3

2,7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,2

5,7

21,2

Mēbeļu ražošana

3,8

-5,8

9,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-7,5

-2,8

-12,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4,1

13,5

5,1

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada oktobrī, salīdzinot ar 2015. gada oktobri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 2,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 3,6 % un eksportā – par 1,7 % (no tā eirozonā –  par 3,9 % un ārpus eirozonas –  par 0,3 %).

2016. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū palielinājās par 1,3 %, bet  eksportā saruka par 0,8 % (eirozonā – kritums par 5,5 %, bet ārpus eirozonas – kāpums par 2,4 %).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā oktobrī, salīdzinot ar 2015. gada oktobri (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu,RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830