Oktobrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 5,4 %

04.12.2017

2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 5,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 5,9 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3 %.

Ievērojams produkcijas izlaides pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 42,7 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 25,4 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 17 %. Produkcijas apjoma kāpums bija arī pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 1,3 %), pārtikas produktu ražošanā (par 2,1 %), gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 16,1 %).

2017. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2 %, tai skaitāieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 21,1 %, bet apstrādes rūpniecībā bija pieaugums – par 0,2 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2017. g. janvāris–oktobris, salīdzinot ar 2016. g. janvāri–oktobri (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. oktobris, salīdzinot ar

2017. g. septembri (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. oktobri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

9,3

-2,0

5,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

18,3

-1,7

10,7

Apstrādes rūpniecība

8,1

0,2

5,9

Pārtikas produktu ražošana

4,1

0,3

2,1

Dzērienu ražošana

9,8

0,5

12,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

1,3

1,6

5,6

Apģērbu ražošana

9,9

2,3

12,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,5

-0,4

1,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

19,5

4,0

25,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9,0

1,9

7,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

13,1

-1,8

16,1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18,7

-9,3

1,4

Elektrisko iekārtu ražošana

23,1

6,4

17,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

18,7

-6,2

11,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

24,8

3,5

42,7

Mēbeļu ražošana

5,1

2,5

3,0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

1,4

-3,5

0,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

12,7

-21,1

3,0

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada oktobrī, salīdzinot ar 2016. gada oktobri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 9,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 6,5 %, eksportā – par 12,4 % (tai skaitā eirozonā – par 22,6 %, ārpus eirozonas – par 5 %).

2017. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,9 %, eksportā –par 1,4 % (tai skaitā eirozonā – par 1,5 %, ārpus eirozonas – par 1 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953