Oktobrī ražotāju cenas rūpniecībā palikušas nemainīgas, gada laikā pieaugums par 1,2%

22.11.2013

2013.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palika nemainīgs, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas samazinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai tās palielinājās par 0,2%. Ietekmīgākais cenu pieaugums bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā. Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, pārtikas produktu ražošanā un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā.

2013.gada oktobrī salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,2%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 0,3%, bet eksportētajai – par 2,2%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā, elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā un pārtikas produktu ražošanā. Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada oktobrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada oktobrī,

salīdzinot ar

2013.gada septembri

2012.gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

1,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

0,1

3,2

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,0

1,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

-0,1

1,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

-0,3

-3,6

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,2

0,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,6

2,9

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

-0,3

1,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

-0,2

-0,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

-0,5

-3,8

Eksportētā produkcija

100,0

0,2

2,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,3

3,2

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,2

1,6

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

0,4

-2,6

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013.gada novembrī tiks publicēta 19.decembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784